Ban hành loạt mẫu chứng từ khai báo thủ tục quá cảnh qua Hệ thống ACTS

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 42/2020/TT-BTC quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

ban hanh loat mau chung tu khai bao thu tuc qua canh qua he thong acts
Hoạt động XNK hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Thông tư này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (gọi tắt là Hệ thống ACTS) để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban hành kèm theo Thông tư 42 là các phụ lục về: Các mẫu chứng từ được ban hành kèm thông tư gồm: Mẫu đăng ký tài khoản người sử dụng, sửa đổi, bổ sung thông tin và hủy thông tin người sử dụng trên Hệ thống ACTS; Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS; Mẫu chứng từ in; Mẫu văn bản áp dụng chế độ ưu tiên; Mẫu văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, chứng từ; Mẫu chứng từ bảo lãnh.

Thông tư 42 có hiệu lực thi hành từ ngày 6/7/2020.

Trước đó, tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP đã quy định về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS; chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS; bảo lãnh, đặt cọc và thu hồi nợ thuế hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432