Ban hành quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 1471/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container.

ban hanh quy trinh lua chon kiem tra hang hoa bang may soi container
Hàng hóa XNK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Theo đó, quy trình hướng dẫn cụ thể các nội dung kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trong chuyển, chuyển khẩu bằng máy soi container, bao gồm: Máy soi container dạng cố định và máy soi container dạng di động.

Theo quy trình, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi là khu vực được xác định tại kho, bãi, cảng thuộc địa bàn hoạt động của cơ quan Hải quan theo quy định tại Nghị định 01/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XNK được thành lập trong nội địa; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK tập trung và địa điểm trong khu vực cảng, cửa khẩu, đảm bảo an toàn về phóng xạ, linh hoạt, phù hợp với mục tiêu soi chiếu và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Hải quan, kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy soi là một biện pháp để xác định các nghi vấn về tính đồng nhất của hàng hóa, số lượng, chủng loại hàng hóa so với khai báo, phát hiện nghi vấn hàng hóa buôn lậu.

Kết quả soi chiếu bằng máy soi được sử dụng làm một trong những cơ sở để thông quan hàng hóa hoặc để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan phù hợp…

Ngoài các nội dung trên, quy trình cũng quy định cụ thể việc lựa chọn, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container.

Quyết định 1471/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 15/6/2020; thay thế Quyết định 2760/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định kiểm tra hàng hóa XNK bằng máy soi.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432