Bản tin Chuyển động Hải quan số 5/2020

Vào thời điểm này, cuộc sống sinh hoạt của người dân Việt Nam đã dần trở lại với quỹ đạo cũ. Những tin tức nóng hổi về Covid-19 đã dần lắng xuống, thay vào đó là sự quan tâm đúng hướng và các biện pháp của Chính phủ và các bộ ngành trong việc tái khởi động nền kinh tế, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Không đứng ngoài guồng quay đó, ngành Tài chính, Hải quan cũng đã và đang rốt ráo đưa các chính sách hỗ trợ đi vào cuộc sống. Những hoạt động này sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn tại Bản tin Chuyển động Hải quan số 5 năm 2020.

Báo Hải quan

Email us

Zalo

84909006432