Bổ sung nhiệm vụ của Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc cục hải quan địa phương

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1503/QĐ-TCHQ bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

bo sung nhiem vu cua doi kiem soat hai quan truc thuoc cac cuc hai quan dia phuong
Thực hiện công tác kiểm soát hải quan tại cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Theo đó, Quyết định 1503/QĐ-TCHQ bổ sung Điều 2 Quyết định 4294/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố được bổ sung nhiệm vụ sau: “Quản lý, vận hành máy soi container và thực hiện kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Hải quan”.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Trước đó, tại Quyết định 4294/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 quy định Đội Kiểm soát hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

“1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan do Cục Hải quan quản lý, Đội kiểm soát hải quan tiến hành:

a) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tổ chức nắm tình hình, xây dựng trình Cục trưởng Cục Hải quan phương án, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm để phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Thu thập thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới để Cục trưởng Cục Hải quan chỉ đạo các chi cục hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu;

c) Tiến hành các biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ khác nhằm ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo kế hoạch, phương án được Cục trưởng Cục Hải quan phê duyệt;

d) Phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hải quan và yêu cầu của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Ngoài địa bàn hoạt động hải quan, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn để ngăn ngừa, phát hiện, điều tra, bắt giữ các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

3. Xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

4. Thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

5. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng các biện pháp quản lý, điều hành và báo cáo Tổng cục Hải quan đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

6. Được trang bị và quản lý sử dụng các loại phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của ngành về tình hình và kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

8. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Đội Kiểm soát hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan giao”.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432