Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng tránh bệnh tật mùa mưa lũ

Trước, trong và sau mưa bão, lũ lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Bộ Y tế vừa phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ bằng hình ảnh infographics.

Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng tránh bệnh tật mùa mưa lũ
Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng tránh bệnh tật mùa mưa lũ
Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng tránh bệnh tật mùa mưa lũ
Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng tránh bệnh tật mùa mưa lũ
Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng tránh bệnh tật mùa mưa lũ
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ

D.Ngân

Email us

Zalo

84909006432