Chấm dứt hoạt động 32 đại lý làm thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1528/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi tất cả mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp đối với 32 đại lý thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hải Phòng.

cham dut hoat dong 32 dai ly lam thu tuc hai quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: T.Bình.

Trước đó, nhiều đại lý này đã bị Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do không đáp ứng các điều kiện theo quy định, nhưng sau 6 tháng không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi tới Tổng cục Hải quan…

Do đó, quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Tổng cục Hải quan đối với 32 đại lý và nhân viên đại lý thực hiện theo quy định tại tiết a.4 điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm đ Điều 10 Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 8/6/2020 và bãi bỏ các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với các công ty trên.

Danh sách 32 đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động trongfile đính kèm.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC, đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

“a.1) Bị xử lý về hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng cấm; trốn thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

a.2) Có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan;

a.3) Sử dụng bộ chứng từ không phải do chủ hàng cung cấp để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

a.4) Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng theo quy định tại tiết a.1, tiết a.2 và tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều này mà đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan;

a.5) Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động đối với trường hợp quy định tại tiết a.4 điểm a khoản 1 Điều này mà đại lý làm thủ tục hải quan không có đề nghị hoạt động trở lại;

a.6) Doanh nghiệp hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật phá sản;

a.7) Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động”.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432