Chấm dứt hoạt động 46 đại lý làm thủ tục hải quan

Ngày 16/7, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1890/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động đối với 46 đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

cham dut hoat dong 46 dai ly lam thu tuc hai quan
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Các đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội.

Quyết định chấm dứt hoạt động đại l9ý làm thủ tục hải quan của Tổng cục Hải quan đối với 46 đại lý và nhân viên đại lý thực hiện theo quy định tại tiết a.4 điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm đ Điều 10 Thông tư 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC. Đây là các điều khoản quy định về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 16/7 và bãi bỏ các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục đối với các các công ty trên.

Trước đó, ngày 12/6, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1562/QĐ-TCHQ đã chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi tất cả mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp đối với 105 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định 1528/QĐ-TCHQ ngày 8/6/2020, Tổng cục Hải quan cũng chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi tất cả mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp đối với 32 đại lý thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hải Phòng.

Việc tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan nhằm đảm bảo các đại lý hoạt động đáp ứng đúng các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định pháp luật.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432