Chặt đứt “chân rết”

Vừa qua, ngành Công an đã tiến hành bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo công an các địa phương. Điều đáng nói là các lãnh đạo ở vị trí mới đều không phải là người địa phương. Thiếu tướng Tô Ân Xô- Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, việc bổ nhiệm, luân chuyển đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo không phải người địa phương. Bộ Công an đã hoàn thành nhiệm vụ này không chỉ ở cấp tỉnh mà cả với cấp huyện và cấp phòng.

chat dut chan ret

Có thể thấy, đây là một chuyển biến hết sức mạnh mẽ, mới mẻ, đồng thời cũng rất hợp lý, khoa học về công tác cán bộ. Đó là một giải pháp đắc lực để phòng ngừa, hạn chế tính cục bộ địa phương, lợi ích nhóm khi lãnh đạo không phải là người địa phương.

Nhìn thẳng thực tế, lãnh đạo là người địa phương là một yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lớn về tính cát cứ, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm trong điều hành quản lý. Tình trạng “cả họ làm quan” ở địa phương đã từng diễn ra ở không ít nơi. Có nơi, người dân đã liệt kê hàng chục lãnh đạo các ban ngành đều là người thân, họ hàng của người đứng đầu địa phương. Cũng không phải tất cả các trường hợp đều cán bộ đó đều là được “nâng đỡ”, được ưu ái, nhưng không phải không có những trường hợp chưa khách quan, xứng đáng. Đặc biệt là về lợi ích nhóm, đó là mối quan hệ phức tạp, không phải lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài, dễ nhận biết rõ ràng. Lợi ích nhóm như phần chìm của tảng băng nhưng lại gây những hệ lụy nguy hại trong điều hành quản lý. Nhiều vụ việc về cổ phần hóa, hóa giá tài sản công, quản lý đất công… đã cho thấy lợi ích nhóm có tính nguy hại khôn lường, nhất là khi người chỉ đạo là người địa phương với sân sau, “chân rết” cũng là người địa phương.

Chính từ thực tế, những vụ việc đã xảy ra và nguy cơ tiềm ẩn lớn từ việc lãnh đạo địa phương là người địa phương nên mới đây Đảng đã ra quy định về việc không bố trí lãnh đạo là người địa phương (như Quy định số 205-QĐ/TƯ ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 98-QĐ/TƯ ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ…). Những quy định này là giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả công tác cán bộ của Đảng cũng như toàn bộ hệ thống bộ máy công quyền. Việc quyết liệt triển khai các quy định của Đảng về công tác cán bộ của ngành Công an vừa qua đang được sự đồng thuận của không chỉ cán bộ trong bộ máy quản lý của ngành Công an mà còn được sự hưởng ứng của nhân dân và toàn xã hội.

Từ câu chuyện của ngành Công an, người dân mong rằng đường lối, quy định của Đảng về tổ chức cán bộ không phải là người địa phương cần thực hiện quyết liệt, nghiêm khắc ở tất cả các địa phương, các ngành, lĩnh vực. Qua đó, cùng với nhiều giải pháp, quy định khác, người dân tin tưởng những đổi mới trong công tác cán bộ của Đảng, của Nhà nước sẽ không ngừng tăng cường sức mạnh, nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính và toàn hệ thống chính trị của đất nước.

Văn Bắc

Email us

Zalo

84909006432