Chi bộ Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan: Phát triển lực lượng nòng cốt từ đảng viên ưu tú

Lựa chọn những cá nhân ưu tú trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm để phát triển đảng viên mới và xây dựng thành lực lượng nòng cốt, xung kích trên tất cả lĩnh vực công tác trọng tâm là điểm sáng của Chi bộ Cục Công nghệ thông tin (CNTT) và Thống kê hải quan nhiệm kỳ qua (2017-2020).

chi bo cuc cong nghe thong tin va thong ke hai quan phat trien luc luong nong cot tu dang vien uu tu
Các đảng viên của Chi bộ Cục CNTT và Thống kê hải quan biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (ngày 27/5) Ảnh: Tuấn Dũng

Chia sẻ về công tác Đảng, nhất là phát triển lực lượng đảng viên mới tại đơn vị, Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2017-2020), Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Nguyễn Mạnh Tùng nói: Công tác phát triển Đảng luôn được Chi ủy, lãnh đạo Cục quan tâm. Là đơn vị chuyên môn sâu nên công tác Đảng cũng gắn bó chặt chẽ, mật thiết với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, để lựa chọn, giới thiệu những cá nhân ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, vấn đề đầu tiên đặt ra là mỗi cá nhân được xem xét phải có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt. Bên cạnh đó là các “tiêu chuẩn cứng” như thái độ chính trị; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc; đạo đức, lối sống…

Ông Nguyễn Mạnh Tùng phân tích: để lựa chọn được những quần chúng ưu tú, với lĩnh vực chuyên sâu như CNTT, sự nhìn nhận khách quan, rõ nét nhất chính là thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Bởi, cách nhìn nhận này không chỉ nằm ở năng lực, trình độ, kiến thức về CNTT, mà còn thông qua quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn với sự tổng hòa của nhiều kỹ năng.

“Công tác cải cách, hiện đại hóa đối với hoạt động xuất nhập khẩu đặt ngành Hải quan vào vị trí trung tâm để kết nối, điều phối việc thực hiện nhiệm vụ với nhiều bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan. Điển hình như thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, chương trình phối hợp thu ngân sách với ngân hàng thương mại qua hình thức 24/7… Trong tiến trình đó, CBCC của Cục CNTT và Thống kê hải quan là một trong những lực lượng chủ chốt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, ngoài kiến thức về CNTT còn đòi hỏi mỗi CBCC phải có thêm nhiều kỹ năng mềm khác. Đây chính là môi trường vừa để rèn luyện vừa để thử thách với đội ngũ quần chúng ưu tú để xem xét phát triển Đảng tại Chi bộ”- ông Nguyễn Mạnh Tùng nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cục CNTT và Thống kê hải quan tạo được sự đột phá trong công tác phát triển đảng viên mới. Cả nhiệm kỳ, Chi bộ đã bồi dưỡng, giới thiệu và được Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan ra quyết định kết nạp 21 đảng viên mới, tăng tới 150% so với nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng nhận xét: thực tế trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tốt phẩm chất “vừa hồng vừa chuyên” của người cán bộ đảng viên để nêu gương, xung kích trong mọi hoạt động của đơn vị. Đội ngũ đảng viên chính là lực lượng chủ công giúp Cục CNTT và Thống kê hải quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với khối lượng rất lớn.

Điển hình như: tiếp tục quản lý, vận hành, đảm bảo hệ thống CNTT của ngành Hải quan hoạt động ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước về hải quan; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân với số hồ sơ xử lý đạt 871.662, tăng gấp 26 lần so với nhiệm kỳ 2015 – 2017; triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động; thanh toán điện tử (E-payment); cung cấp thông tin tờ khai hải quan; đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ điện tử của ngành Hải quan…

Đặc biệt, đội ngũ đảng viên của Chi bộ đã phát huy được phẩm chất, năng lực, trình độ, thể hiện vai trò tiên phong trong tiếp tục đẩy mạnh điều phối, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đơn vị phải chủ trì làm việc với nhiều bộ, ngành, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhận thức rõ việc được giao nhiệm vụ tham mưu cho Cơ quan Thường trực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Cục CNTT và Thống kê hải quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều phối, đôn đốc, tổ chức triển khai và đạt được kết quả mang tính đột phá, cách mạng, tạo sự thay đổi cả về chất và lượng. Đến nay, đã có 13 bộ, ngành tham gia với 198 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia, số lượng hồ sơ thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đạt hơn 3 triệu bộ, của hơn 38.000 doanh nghiệp”.

Với những kết quả nổi bật nêu trên, nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cục CNTT và Thống kê hải quan đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ chính trị đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, là một trong những tổ chức đảng tiêu biểu của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432