Chính sách thuế đối với hàng gia công

Một trong nhiều vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam nói chung và khi thực hiện hoạt động gia công nói riêng là các quy định về thuế. Chính vì vậy, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã giải đáp nhiều vướng mắc về chính sách thuế cho nhóm DN này.

chinh sach thue doi voi hang gia cong 127343
Công chức hải quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất doanh nghiệp gia công. (Ảnh: Hải quan Hải Phòng cung cấp)

Doanh nghiệp hỏi về thuế NK đối với sản phẩm gia công NK từ DN chế xuất do DN nội địa thuê gia công trước ngày 1/9/2016?

– Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 10, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 thì hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào thị trường trong nước được miễn thuế. Trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào thị trường tring nước chỉ phải nộp thuế NK trên phần nguyên liệu, linh kiện NK cấu thành trong hàng hóa đó. Khoản 15, Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định cụ thể vấn đề này.

Trường hợp DN nội địa ký hợp đồng thuế DN chế xuất gia công sản phẩm trước ngày 1/9/2016 mà toàn bộ nguyên liệu, vật tư do DN nội địa cung cấp có nguồn gốc trong nước thì sản phẩm sau gia công khi NK trở lại nội địa được miễn thuế NK.

Doanh nghiệp đề nghị quy định cụ thể về DN nội địa có hợp đồng gia công XK thuê DN chế xuất gia công lại?

– Liên quan đến thắc mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 1 Điều 4, Khoản 3 Điều 5, Khoản 6 và 8 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Điều 2 và 3 Luật Thuế GTGT; Khoản 1, 2 Điều 10, Khoản 1 và 2 Điều 11, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; Khoản 20 Điều 4, Khoản 2 Điều Thông tư 219/2013/TT-BTC và Khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC đã quy định và hướng dẫn rất cụ thể việc xử lý thuế đối với trường hợp DN nội địa có hợp đồng gia công XK thuê DN chế xuất gia công lại.

Theo đó, nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công và sản phẩm gia công XK của DN nội địa được miễn thuế XNK theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nếu đáp ứng quy định về sở để xác định hàng hóa được miễn thuế tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp sản phẩm gia công XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế XK thì khi XK phải chịu thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm XK theo thuế suất của nguyên liệu, vật tư đã được quy định.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư, linh kiện DN nội địa NK để gia công, sau đó, XK vào DN chế xuất (đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13) để gia công. Hàng hóa XK để gia công theo hợp đồng gia công được miễn thuế XK. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trường hợp hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoán sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lược chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì không được miễn thuế XK theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, sản phẩm đặt gia công tại DN chế xuất NK trở lại nội địa, DN nội địa phải kê khai, nộp thuế NK theo quy định tại Khoản 8 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trong đó, trị giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC. Đặc biệt, DN nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo giá tính thuế GTGT được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Về việc nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất XK, thuê DN nội địa khác gia công một phần sản phẩm hoặc một công đoạn để tạo nên sản phẩm XK hoàn thiện cuối cùng thì số nguyên liệu gửi cho đơn vị khác gia công có được miễn thuế không? Nếu không được miễn thuế thì có ảnh hưởng gì cho sự phát triển của DN vệ tinh, DN vừa và nhỏ tại Việt Nam hay không?

– Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK 107/2016/QH13, Khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế. Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ hàng XK mà đưa một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã NK cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và XK sản phẩm hoặc đưa hàng hóa NK vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn, nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và/hoặc XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nên không được miễn thuế NK đối với phần hàng hóa NK đưa đơn vị khác gia công.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, để tạo điều kiện cho các DN vệ tinh, DN vừa và nhỏ ở Việt Nam sẽ tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa XK theo loại hình sản xuất XK thì tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP đang trình Chính phủ xem xét, ký ban hành có đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP trên cơ sở tổng hợp tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, hiệp hội, DN liên quan.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432