Có thể sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng trước để khai cho lô hàng tiếp theo

– Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan đối với thắc mắc của Công ty CP Kim Tín liên quan đến sử dụng kết quả phân tích, phân loại cho hàng các lô hàng tiếp theo.

Theo Tổng cục Hải quan, Điểm g, Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng XNK. Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XNK được sửa đổi, bổ sung, thay thế”.

co the su dung ket qua phan tich phan loai cua lo hang truoc de khai cho lo hang tiep theo
Hoạt động phân tích mẫu tại Trung tâm phân tích phân loại thuộc Cục Kiểm định hải quan. Ảnh: H.Nụ

Cũng tại Khoản 13, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “13. Khoản 3, Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau: 3. Trường hợp lô hàng XNK đã được thông quan trên cơ sở kết quả phân tích, giám định để xác định tên hàng, mã số hàng hóa thì cơ quan Hải quan sử dụng kết quả phân tích, giám định của lô hàng này để thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo của chính người khai hải quan có cùng tên hàng, xuất xứ, mã số hàng hóa khai báo, NK từ cùng một nhà sản xuất. Cơ quan Hải quan lựa chọn thực hiện phân tích, giám định cho các lô hàng tiếp theo trên cơ sở quản lý rủi ro”.

Tổng cục Hải quan cho biết, như vậy người khai hải quan có thể sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại (trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XNK được sửa đổi, bổ sung, thay thế).

Tuy nhiên, trên cơ sở quản lý rủi ro, cơ quan Hải quan vẫn có thể lựa chọn các lô hàng tiếp theo để thực hiện phân tích, giám định.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432