Công khai danh sách doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế

Danh sách doanh nghiệp, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu của Việt Nam được Tổng cục Hải quan công khai nêu trên định kỳ 1 lần/tháng trên Cổng thông tin điện tử www.customs.gov.vn.

cong khai danh sach doanh nghiep xuat khau khau trang y te
Ảnh: Tư liệu Báo Hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện quy định tại Điểm 3 Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về việc công khai danh sách doanh nghiệp, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu của Việt Nam, Tổng cục Hải quan công khai các thông tin này định kỳ 1 lần/tháng vào tuần thứ 2 của tháng tiếp theo (đối với số liệu của tháng trước) cho đến khi Chính phủ công bố hết đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế được sắp xếp ngẫu nhiên theo thứ tự vần ABC.

Tổng số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu theo từng tháng là số liệu sơ bộ tại thời điểm công khai vì thế có thể có thay đổi sau khi có số liệu chính thức.​

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 5/2020, cả nước đã có hơn 150 doanh nghiệp xuất khẩu một lượng khẩu trang y tế lên đến 181,54 triệu chiếc.

Trước đó, tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2020, cả nước xuất khẩu 139,5 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2020, các doanh nghiệp nước ta đã xuất khẩu tất cả hơn 321 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 6 năm 2020 dự kiến được thông báo vào ngày 8/7/2020 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432