Công khai hai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện công khai đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 446/QĐ-BTC của Bộ Tài chính tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

cong khai hai thu tuc hanh chinh duoc sua doi bo sung linh vuc so huu tri tue
Các thủ tục hành chính mới đều được cơ quan Hải quan niêm yết công khai tại địa điểm làm thủ tục hải quan.

Cụ thể, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục đề nghị, gia hạn và chấm dứt thời hạn kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bổ sung, thay đổi thông tin đề nghị kiểm tra, giám sát; Thủ tục đề nghị tạm dừng, gia hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Hai thủ tục trên được quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện công khai đầu đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 446/QĐ-BTC tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

Chỉ đạo các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của ngành và Quyết định 446/QĐ-BTC.

Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432