Đà Nẵng: Hàng hóa viện trợ nhập khẩu thực hiện trên DVCTT mức độ 4

Từ ngày 15/6, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 4 thủ tục “Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn tại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương”.

da nang hang hoa vien tro nhap khau thuc hien tren dvctt muc do 4
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh

Để thống nhất thực hiện tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đối với hàng viện trợ, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng lưu ý các chi cục hải quan một số nội dung cụ thể.

Về hồ sơ hải quan, theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm 3, Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trong thành phần hồ sơ phải nộp khi làm thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức nước ngoài cho Việt Nam, chứng từ phải nộp là bản chính văn bản xác nhận viện trợ của Sở Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương).

Thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan và tạo thuận lợi trong công tác làm thủ tục đối với hàng viện trợ, đối với tổ chức tiếp nhận viện trợ do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng xác nhận và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chứng từ trên sẽ nộp như sau:

Trường hợp khai theo phương thức điện tử, chi cục hải quan hướng dẫn người khai hải quan gửi Tờ khai xác nhận viện trợ được cấp trên Hệ thống chính quyền điện tử cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Công chức Hải quan truy cập vào Hệ thống Chính quyền điện tử để kiểm tra, đối chiếu với chứng từ trên hệ thống và in một Tờ khai xác nhận viện trợ lưu cùng bộ hồ sơ hải quan.

Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy, chi cục hướng dẫn người khai hải quan nộp Tờ khai xác nhận viện trợ được cấp trên Hệ thống Chính quyền điện tử (ký tên, đóng dấu của tổ chức tiếp nhận viện trợ) trong bộ hồ sơ hải quan. Công chức Hải quan truy cập vào Hệ thống Chính quyền điện tử để kiểm tra, đối chiếu và ghi chú trên bản giấy do người khai nộp “đã đối chiếu đúng với bản gốc trên Hệ thống Chính quyền điện tử” và lưu cùng bộ hồ sơ hải quan.

Đối với tổ chức tiếp nhận viện trợ không do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng xác nhận, các chi cục thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm 3, Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chi cục hải quan tiếp nhận hồ sơ truy cập Hệ thống Chính quyền điện tử để tra cứu, kiểm tra, đối chiếu chứng từ khi giải quyết thủ tục theo hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432