Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025:Đoàn kết- Đổi mới- Kỷ cương- Đột phá- Sáng tạo

Qua hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc (15-16/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2020-2025.

dai hoi dai bieu dang bo co quan tong cuc hai quan lan thu xi nhiem ky 2020 2025 doan ket doi moi ky cuong dot pha sang tao
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV. Ảnh: Q.Hùng

Sứ mệnh to lớn trong nhiệm kỳ mới

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thân- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện Đảng ủy, lãnh đạo: Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Học viện Tài chính…

Về phía Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hải quan có Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và 199 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.283 đảng viên, sinh hoạt tại 56 tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh: trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội trong nước và thế giới 5 năm qua có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Với sự đồng lòng, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đó là tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng với phương châm Đoàn kết – Đổi mới – Kỷ cương – Sáng tạo. Đảng bộ đã tập trung trí tuệ, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng – chính quyền – đoàn thể đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020; xây dựng Hải quan Việt Nam tiên tiến, hiện đại ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan trong sạch vững mạnh.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, đứng trước những thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng phải đối mặt những khó khăn, thách thức mới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại. Chính vì vậy, Đại hội Đảng bộ lần thứ XI có trách nhiệm hết sức to lớn trước Đảng bộ và trước toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn cơ quan Tổng cục Hải quan.

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Đại hội lần này có 4 nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan khóa X; kiểm điểm đánh giá đúng tình hình và những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới vững mạnh hơn, phát triển hơn.

Thứ hai, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV.

Thứ ba, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư, lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ, biểu thị sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo, tinh thần thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan góp phần vào thành tích chung của ngành Tài chính và góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.

dai hoi dai bieu dang bo co quan tong cuc hai quan lan thu xi nhiem ky 2020 2025 doan ket doi moi ky cuong dot pha sang tao
Quang cảnh Đại hội. Ảnh Quang Hùng

Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành trình bày dự thảo báo cáo chính trị nêu bật các kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo của Đảng, với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Kỷ cương – Đột phá – Sáng tạo”.

Theo đó, Đảng bộ sẽ tập trung trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn Ngành xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng hệ thống pháp luật đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo thuận lợi thương mại, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích của quốc gia; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Đảng bộ đã đề ra những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, điển hình như: hoàn thành xây dựng cơ quan Hải quan điện tử thống nhất với kiến trúc Chính phủ điện tử; đến năm 2030 xây dựng cơ quan Hải quan số theo định hướng Chính phủ số…; hoàn thành việc tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT; hoàn thành việc triển khai kết nối với các cơ quan Chính phủ và các bên trong chuỗi cung ứng liên quan đến các hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới trên nền tảng Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Cùng với đó, đến năm 2030, tỷ lệ luồng Xanh tối thiểu đạt 80%, luồng Vàng không quá 15%, luồng Đỏ không quá 4%; hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao hàng năm; đến năm 2025 đạt hơn 98% số thu NSNN thông qua thu thuế điện tử và thông quan 24/7…

Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ XXV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ XI.

100% tổ chức Đảng trong Đảng bộ xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan.

Hàng năm có 100% Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có từ 90% tổ chức Đảng trở lên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém. Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đạt trong sạch vững mạnh. Xây dựng cơ quan, tổ chức đoàn thể vững mạnh, toàn diện.

Hàng năm có từ 90% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật tới mức phải khai trừ ra khỏi Đảng, không có đảng viên vi phạm trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; mỗi năm kết nạp từ 40 đảng viên mới trở lên.

Hàng năm, Đảng bộ cơ quan xây dựng từ 2 – 3 nghị quyết chuyên đề; các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc xây dựng từ 1 đến 2 nghị quyết chuyên đề.

100% tổ chức Đảng xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trong nhiệm kỳ tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 5 lớp đảng viên mới, 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, đảm bảo 100% các cấp ủy đảng được tập huấn nghiệp vụ công tác đảng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ngoài những giải pháp nêu ra trong dự thảo báo cáo chính trị, tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Điển hình như: Tham luận về tăng cường công tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa của Đảng bộ Cục Kiểm tra sau thông; Công tác quản lý nhà nước về hải quan tạo thuận lợi cho thương mại và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của Chi bộ Cục Giám sát quản lý về hải quan; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa Hải quan của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ; Sự lãnh đạo Đảng trong công tác cải cách hiện đại hóa Hải quan của Chi bộ Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan…

Điển hình trong công tác tổ chức Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh: Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan có số lượng tổ chức Đảng và đảng viên lớn nhất trong Đảng bộ Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã có sự chuẩn bị tích cực, chủ động, trách nhiệm trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, là hình mẫu về công tác tổ chức Đại hội Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cả về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác xây dựng Đảng.

“Kết quả công tác của Đảng bộ đã góp phần quan trọng vào kết quả công tác của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách nói chung”- Phó Bí thư Thương trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân khẳng định.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ngoài các nội dung được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan và tham luận của các Đảng bộ, Chi bộ, ông Nguyễn Hữu Thân đề nghị Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sau khi được ban hành. Đồng thời, Đảng bộ cần xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu hành động cụ thể để triển khai trong nhiệm kỳ mới…; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt công tác xây dựng chính sách, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 18 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432