Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc (15-16/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2020-2025 với 18 đồng chí.

dai hoi dang bo co quan tong cuc hai quan nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Q.Hùng.

Động lực mới

Như tin đã đưa, sáng 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh: Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan có số lượng tổ chức đảng và đảng viên lớn nhất trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 18 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã có sự chuẩn bị tích cực, chủ động, trách nhiệm trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, là hình mẫu về công tác tổ chức Đại hội Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cả về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác xây dựng Đảng.

“Kết quả công tác của Đảng bộ đã góp phần quan trọng vào kết quả công tác của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách nói chung”- Phó Bí thư Thương trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân khẳng định.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ngoài các nội dung được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan và tham luận của các chi, đảng bộ, ông Nguyễn Hữu Thân đề nghị Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sau khi được ban hành. Đồng thời, Đảng bộ cần xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu hành động cụ thể để triển khai trong nhiệm kỳ mới…

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt công tác xây dựng chính sách, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan thành công tốt đẹp.

Đại hội đã ra Nghị quyết quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Đoàn kết- Đổi mới- Kỷ cương- Đột phá- Sáng tạo”.

Việc tổ chức thành công Đại hội là kết quả của công tác chuẩn bị, thực hiện chu đáo, nghiêm túc và nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kêu gọi mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của Hải quan Việt Nam, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức, trí tuệ, gương mẫu, đi đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới…

dai hoi dang bo co quan tong cuc hai quan nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân phát hiểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Q.Hùng.

“Đoàn kết –Đổi mới – Kỷ cương – Đột phá – Sáng tạo”

Trước đó, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo của Đảng, với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Kỷ cương – Đột phá – Sáng tạo”.

Theo đó, Đảng bộ sẽ tập trung trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn Ngành xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng hệ thống pháp luật đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, tạo thuận lợi thương mại, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích của quốc gia; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Đảng bộ đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể, điển hình như: hoàn thành xây dựng cơ quan Hải quan điện tử thống nhất với kiến trúc Chính phủ điện tử; đến năm 2030 xây dựng cơ quan Hải quan số theo định hướng Chính phủ số…; hoàn thành việc tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT; hoàn thành việc triển khai kết nối với các cơ quan chính phủ và các bên trong chuỗi cung ứng liên quan đến các hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới trên nền tảng Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Cùng với đó, đến năm 2030, tỷ lệ luồng Xanh tối thiểu đạt 80%, luồng Vàng không quá 15%, luồng Đỏ không quá 4%; hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao hàng năm; đến năm 2025 đạt hơn 98% số thu NSNN thông qua thu thuế điện tử và thông quan 24/7…

dai hoi dang bo co quan tong cuc hai quan nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV. Ảnh: Q.Hùng.

Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ XXV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ XI.

100% tổ chức đảng trong Đảng bộ xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan.

Hàng năm có 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có từ 90% tổ chức đảng trở lên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém. Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đạt trong sạch vững mạnh. Xây dựng cơ quan, tổ chức đoàn thể vững mạnh, toàn diện.

Hàng năm có từ 90% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật tới mức phải khai trừ ra khỏi Đảng, không có đảng viên vi phạm trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; mỗi năm kết nạp từ 40 đảng viên mới trở lên.

Hàng năm, Đảng bộ cơ quan xây dựng từ 2 – 3 nghị quyết chuyên đề; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng từ 1- 2 nghị quyết chuyên đề.

100% tổ chức Đảng xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trong nhiệm kỳ tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 5 lớp đảng viên mới, 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, đảm bảo 100% các cấp ủy đảng được tập huân nghiệp vụ công tác đảng.

Ngoài những giải pháp nêu ra trong dự thảo báo cáo chính trị, tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận sôi nổi, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Điển hình như: Tham luận về tăng cường công tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa của Đảng bộ Cục Kiểm tra sau thông quan; công tác quản lý nhà nước về hải quan tạo thuận lợi cho thương mại và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của Chi bộ Cục Giám sát quản lý về hải quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ; sự lãnh đạo Đảng trong công tác cải cách hiện đại hóa hải quan của Chi bộ Cục CNTT và Thống kê hải quan…

Báo Hải quan sẽ tiếp tục chuyển tải các nội dung tham luận quan trọng của các chi, đảng bộ tại Đại hội.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432