Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025

Sáng 9/7, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

dai hoi dang bo cuc hai quan ha noi de ra 6 nhiem vu trong tam giai doan 2020 2025
Quang cảnh đại hội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.Hà Nội; Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

6 mục tiêu trong nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ thứ hai Đảng bộ Cục được nâng lên Đảng bộ cấp trên cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã khẳng định vai trò hạt nhân, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX. Với tinh thần kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo,vượt mọi khó khăn, đạt được kết quả toàn diện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội IX đề ra.

Cục Hải quan Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hiện đại hóa hải quan; triển khai thành công một cửa liên thông quốc gia, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Số thu ngân sách nhà nước toàn Cục năm sau đều cao hơn năm trước. Giai đoạn năm 2015-2019, tổng số thu ngân sách là 106.282 tỷ đồng, bằng 134,6% so với giai đoạn 2010-2014, tăng 6,5% so với tổng dự toán. Đảng bộ đã kết nạp 122 đảng viên mới, đạt 101,75% so với chỉ tiêu đề ra.

Về công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội thống nhất chọn chủ đề: “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, tiếp tục phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” là định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội.

Với phương châm đó, Đại hội đã thảo luận và thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025 của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội, gồm:

Thứ nhất, về nhiệm vụ xây dựng đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường hải quan điện tử; triển khai thành công, hiệu quả Hệ thống một cửa quốc gia và quản lý, giám sát Hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài; đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào hoạt động các địa điểm kiểm tra tập…

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách.

Thứ tư, triển khai quyết liệt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma tuý, tập trung vào các địa bàn, tuyến đường trọng điểm.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, có trình độ, năng lực, uy tín cao, trong đó chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ được đào tạo cơ bản, toàn diện cả về trình độ tham mưu, nghiệp vụ và thực tiễn.

Thứ sáu, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động thi đua phong phú, sôi nổi, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đảm bảo các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban dân vận Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích của Đảng bộ và Cục Hải quan Hà Nội đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành Hải quan và địa phương.

dai hoi dang bo cuc hai quan ha noi de ra 6 nhiem vu trong tam giai doan 2020 2025
Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ các tỉnh thuộc địa bàn Hải quan Hà Nội hoạt động để xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Trong đó, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng các đảng bộ, chi bộ cơ sở mạnh về cả chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện nêu gương với người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị; quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo cán bộ, đảng viên, quản lý đảng viên.

Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung nhóm giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục xây dựng lực lượng Hải quan Hà Nội theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả; quan tâm tới công tác phòng chống tham nhũng; tập trung giải pháp thu ngân sách, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Gợi mở những nội dung trọng tâm cần chú trọng, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho rằng: Đơn vị cần bám sát tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới có tác động trực tiếp đến tình hình XNK, đầu tư và quản lý nhà nước về hải quan để từ đó tham mưu cho lãnh đạo các cấp có giải pháp thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh, đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình cải cách hiện đại hóa của Ngành, Cục Hải quan Hà Nội cần chủ động nắm bắt để triển khai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin các quy trình nghiệp vụ. “Hiện nay, ngành Hải quan mới hiện đại hóa khâu thủ tục, tới đây sẽ tiếp tục hiện đại hóa khâu quản lý, trang bị trang thiết bị hiện đại đáp ứng thông quan nhanh. Ngành Hải quan trên cơ sở nội lực sẽ xây dựng hệ thống hải quan hiện đại ngang tầm hải quan khu vực và trên thế giới” – Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh vào các mặt nhiệm vụ chính trị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới Cục Hải quan Hà Nội cần làm tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp, chống thất thu thuế, làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là phòng chống ma túy, buôn bán kinh doanh hàng cấm.

Nâng cao hơn nữa thu thập thông tin, đánh giá rủi ro, xây dựng lực lượng để kiểm soát được tình hình, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, Tổng cục trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cho rằng, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội cần chú trọng xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như mục tiêu hiện đại hóa của Ngành; giữ vững kỷ luật kỷ cương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432