Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan: Lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Với vị trí, vai trò Đảng bộ cơ quan trung ương chỉ đạo toàn Ngành, trong nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020), Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành để xây dựng, ban hành các chương trình kế hoạch công tác; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tích cực đề ra các giải pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

dang bo co quan tong cuc hai quan lanh dao hoan thanh thang loi nhiem vu chinh tri
Từ năm 2015-2019, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ hơn 84.000 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Trong ảnh: Tàu cao tốc chống buôn lậu của Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu-TCHQ) tuần tra trên biển. Ảnh: TKTS

Dấu ấn chỉ đạo nhiệm vụ chính trị

Với đặc thù là Đảng bộ cơ quan trung ương chỉ đạo toàn ngành, nhiệm kỳ qua Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã làm tốt công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững sự ổn định trong Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chủ động đề ra các giải pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Kết quả nổi bật thể hiện rõ nét sự lãnh đạo của Đảng ở một số mặt công tác trọng tâm. Đó là hoàn thành tốt công tác xây dựng thể chế, không ngừng cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã xác định rõ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu làm nền tảng cho việc đổi mới toàn diện hoạt động hải quan, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương thức quản lý hải quan hiện đại.

Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giao, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 thu 262.309 tỷ đồng (đạt 100,89% dự toán), tăng 3,56% so với cùng kỳ 2014; năm 2016 thu 271.381 tỷ đồng (đạt 100,51% dự toán), tăng 3,46% so với năm 2015; năm 2017 thu 297.075 tỷ đồng (đạt 194,24%), tăng 9,47% so với năm 2016; năm 2018 thu 314.362 tỷ đồng (đạt 111,08% dự toán), tăng 5,82% so với năm 2017; năm 2019 thu 348.711 tỷ đồng (đạt 116,04% dự toán), tăng 10,93% so với năm 2018.

Trong 5 năm qua, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 74 đề án chính sách pháp luật, trình Bộ Tài chính 94 đề án. Trong đó nhiều văn bản quy phạm pháp luật cốt lõi trong lĩnh vực hải quan đã được Tổng cục Hải quan xây dựng trình các cấp ban hành. Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) được hoàn thiện, nâng cấp ứng dụng trên tất cả các lĩnh vực hải quan, nhất là thực hiện thủ tục hải quan, nộp thuế, quản lý hàng hóa tại cảng biển, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, quản lý nội ngành.

Công tác quản lý nhà nước về hải quan được nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Trong 5 năm qua đã đạt những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển, trong đó lĩnh vực xuất nhập khẩu chiếm vị thế ưu việt với tốc độ tăng trưởng cao duy trì đều đặn năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể kim ngạch XNK qua các năm là 2015 đạt 327,76 tỷ USD, 2016 đạt 350,7 tỷ USD (tăng 7,1%), năm 2017 đạt 425,12 tỷ USD (tăng 21%), năm 2018 đạt 480,17 tỷ USD (tăng 12,2%), năm 2019 đạt 517 tỷ USD (tăng 7,6%). Kết quả này đã chứng minh công tác quản lý về hải quan, góp phần không nhỏ cho hoạt động thương mại.

Trong nhiệm kỳ qua, trước tình hình kinh tế đất nước có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn do kinh tế thế giới, khu vực tăng trưởng chậm, cạnh tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn ngày càng phức tạp, khó lường như chiến tranh thương mại, mức độ hội nhập kinh tế của Việt Nam ngày càng sâu, rộng; xu hướng giảm thu ngân sách do tác động từ việc thực hiện các cam kết giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam trong các FTA.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, hàng năm, Đảng ủy, Tổng cục Hải quan đã ban hành chỉ thị, nghị quyết chuyên đề chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, xây dựng giải pháp, tổ chức thực hiện tốt pháp luật thuế, coi nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên công chức, viên chức trong ngành Hải quan. Bằng nhiều giải pháp tích cực quyết liệt và hiệu quả, cùng với sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Ngành, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giao, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 thu 262.309 tỷ đồng (đạt 100,89% dự toán), tăng 3,56% so với cùng kỳ 2014; năm 2016 thu 271.381 tỷ đồng (đạt 100,51% dự toán), tăng 3,46% so với năm 2015; năm 2017 thu 297.075 tỷ đồng (đạt 194,24%), tăng 9,47% so với năm 2016; năm 2018 thu 314.362 tỷ đồng (đạt 111,08% dự toán), tăng 5,82% so với năm 2017; năm 2019 thu 348.711 tỷ đồng (đạt 116,04% dự toán), tăng 10,93% so với năm 2018.

Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, chống thất thu ngân sách

Công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và chống thất thu ngân sách nhà nước được đẩy mạnh. Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Đảng ủy, cơ quan Tổng cục đã kịp thời ban hành các nghị quyết, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Hải quan chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy tối đa các phương tiện kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, gồm Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, để ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về hải quan.

Bằng nhiều giải pháp tích cực chủ động và hiệu quả, toàn Ngành đã thu được nhiều kết quả, phá nhiều chuyên án lớn, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các chuyên án ma túy lớn, xuyên quốc gia đã được Hải quan chủ trì hoặc phối hợp bắt giữ được Chính phủ và các Ngành đánh giá cao.

Cụ thể từ năm 2015-2019, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ hơn 84.000 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực Hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 6.400 tỷ đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 247 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 571 vụ án hình sự… Công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra kiểm tra cũng phát huy hiệu quả, kịp thời phat hiện hành vi vi phạm chống thất thu hiệu quả cho ngân sách nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, dấu ấn thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan còn thể hiện ở nhiều mặt công tác như: Hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức hải quan; tăng cường công tác hội nhập và hợp tác quốc tế; thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính, công tác đảm bảo, công tác tuyên truyền, nghiên cứu khoa học.

Những thành tích Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là sự cố gắng nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên, từng chi, đảng bộ cơ sở và đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan. Đây là tiền đề để Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới 2020-2025.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432