Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu: Khẳng định vai trò lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu trong tình hình mới

Là tổ chức Đảng có quy mô đảng viên lớn nhất trong toàn Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan, có đặc thù sinh hoạt tại nhiều chi bộ trải rộng trên địa bàn cả nước, nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu đã tập trung mọi nguồn lực lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

dang bo cuc dieu tra chong buon lau khang dinh vai tro lanh dao de nang cao hieu qua cong tac chong buon lau trong tinh hinh moi
Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu luôn quán triệt, định hướng các đơn vị tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện đại được trang cấp để phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu. Trong ảnh: Tàu cao tốc của Hải đội 1 sai áp tàu CHUNG CHING trong vụ bắt giữ hơn 3 triệu bao thuốc lá trên vùng biển Đông Bắc tháng 3/2020

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Hùng Anh cho biết: Đảng bộ có 419 đảng viên (chiếm hơn 70% cán bộ, công chức, người lao động toàn Cục) sinh hoạt tại 18 chi bộ trải rộng trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Đảng ủy Cục luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhiệm vụ chính trị của Cục Điều tra chống buôn lậu; lãnh đạo, phối hợp tốt với lãnh đạo Cục để triển khai đầy đủ, có hiệu quả cao trong học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan và lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 93 đảng viên mới, qua đó giúp nâng số lượng, chất lượng, sức chiến đấu, khả năng lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Cục đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các đoàn thể chính trị – xã hội trong Cục gồm: Công đoàn, Liên chi đoàn thanh niên, Tổ nữ công, Chi Hội cựu chiến binh thông qua cho ý kiến về nhân sự lãnh đạo của các tổ chức xã hội trong Cục; tuyên truyền phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

“Thông qua uy tín, sự gương mẫu, đi đầu, tiên phong của các đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo Cục; bí thư, cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ, đơn vị thuộc Cục đã giáo dục, tổ chức, động viên quần chúng, thành viên của các tổ chức xã hội thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, đã đoàn kết và tập hợp các lực lượng thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục”- Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hùng Anh nhấn mạnh.

Một điểm nổi bật trong công tác của Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu nhiệm kỳ qua là việc chỉ đạo chính quyền trong việc tham mưu cho lãnh đạo các cấp để hoàn thiện về công tác tổ chức, xây dựng lực lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác chống buôn lậu trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Hùng Anh phân tích: trước tiên là việc thành lập Phòng Giám sát hải quan trực tuyến. Trước bối cảnh việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử được thực hiện sâu, rộng thay cho phương thức truyền thống, Đảng ủy Cục xác định chủ trương cần nâng cao năng lực kiểm soát trực tuyến đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và cả hoạt động tác nghiệp của công chức hải quan. Vì vậy, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã có sự phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành quyết định thành lập Phòng Giám sát hải quan trực tuyến. Đây là minh chứng mạnh mẽ nhất thể hiện yêu cầu cải cách, hiện đại hóa công tác chống buôn lậu; là sự bổ sung, nâng cao năng lực kịp thời để đáp ứng yêu cầu phòng, chống buôn lậu trong tình hình mới gắn với công tác tạo thuận lợi thương mại, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan với tính chất, mức độ ngày càng manh động, nghiệm trọng. Trong khi đó, dù theo quy định của pháp luật, cơ quan Hải quan có thẩm quyền khởi tố, điều tra ban đầu các vụ án hình sự, nhưng quy định chưa đầy đủ, mặt khác, kiến thức, kinh nghiệm thực hiện công tác khởi tố, điều tra ban đầu của cán bộ công chức còn hạn chế… dẫn đến công tác xử lý các vụ việc vi phạm hình sự còn gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt được thực trạng đó, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng mọi mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu đã kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền thành lập Đội Điều tra hình sự làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp thực hiện công tác điều tra hình sự cho Cục và toàn Ngành.

Tương tự, trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, Đảng ủy đã tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc tổ chức lại Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy thành 2 Đội ở miền Bắc và miền Nam. Thực tế chứng minh, vai trò, năng lực trong đấu tranh với tội phạm ma túy của ngành Hải quan ngày càng được nâng cao.

Một kết quả nổi bật khác là phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ trong việc quán triệt, định hướng các đơn vị tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện đại được trang cấp để phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu. Điển hình trong đó là hiệu quả sử dụng của các tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới theo Đề án đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1577/QĐ-TTg ngày 12/9/2011…

Ngoài ra, sau khi Luật Hải quan (năm 2014) được ban hành, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn (nghị định, thông tư) liên quan đến lĩnh vực chống buôn lậu trình cấp có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở, hành lang pháp lý cho cơ quan Hải quan, công chức hải quan làm công tác chuyên trách phòng, chống buôn lậu thực hiện nhiệm vụ.

Có thể nói, thông qua các kết quả nổi bật nêu trên đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu trong việc đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao, tạo tiền đề để Đảng bộ và toàn đơn vị hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới, xứng đáng với quy mô của tổ chức Đảng có lực lượng đảng viên hùng hậu nhất của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432