Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo toàn diện các mặt công tác

Ngày 15/6, Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

dang bo cuc hai quan quang ninh chi dao toan dien cac mat cong tac
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có 150 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết, đại diện cho 433 đảng viên của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Văn Hường nhấn mạnh, trước những thời cơ, vận hội mới đi liền với những khó khăn, thách thức mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020- 2025 có trách nhiệm hết sức to lớn trước Đảng bộ và trước toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Cục Hải quan tỉnh.

Đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XII; kiểm điểm đánh giá đúng tình hình và những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Thứ hai, thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thứ ba, tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư, lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Văn Nghiên đã tập trung làm nổi bật những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh kế thừa, phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh chung cơ bản thuận lợi: tỉnh Quảng Ninh là điểm sáng kinh tế của cả nước với chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh liên tiếp nhiều năm dẫn đầu toàn quốc (2017, 2018, 2019); nhiều công trình động lực đi vào hoạt động liên quan trực tiếp công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Mặt khác, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quyết liệt thực hiện và đạt nhiều mục tiêu về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan.

dang bo cuc hai quan quang ninh chi dao toan dien cac mat cong tac
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Cuc Hải quan Quảng Ninh.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh đã quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, bộ, ngành, bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào tình hình, đặc điểm Đảng bộ, tập trung cải cách, thay đổi tư duy quản lý, quyết tâm đi đến cùng các giải pháp để kiên trì mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Đảng bộ trong những năm tiếp theo.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kiểm điểm trước Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ giai đoạn 2015- 2020, trong đó chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã thể hiện sự trân trọng của Tỉnh ủy trước những kết quả to lớn của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đạt được, góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã tỏ rõ vị thế, vai trò gác cửa nền kinh tế tại vùng Đông bắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Số thu ngân sách từ năm 2010 đến nay đều đạt trên 10.000 tỷ đồng/năm, đi đầu trong cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành.

Thời gian tới, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cấp ủy và của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và đóng góp xứng đáng của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh vào sự phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hải quan có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đi đầu về khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường quốc tế; nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ ngoại ngữ và am hiểu luật pháp, năng lực dự báo chiến lược.

Bước vào phiên làm việc buổi chiều ngày 15/6, Đại hội chia làm 4 Tổ để thảo luận tại Tổ về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thảo luận về các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí.

Đồng thời, Đại hội đã bỏ phiếu tín nhiệm và tiến hành Bầu cử trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh khóa XIII tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng số phiếu tuyệt đối: 150/150 phiếu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn biểu dương những kết quả Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng cục trưởng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Cục Hải quan Quảng Ninh vào kết quả chung của toàn ngành Hải quan.

Đó là, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn nằm trong tốp dẫn đầu về số thu ngân sách của ngành Hải quan, hàng năm số thu của đơn vị đều vượt dự toán của Bộ Tài chính giao, vượt chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao.

Hải quan Quảng Ninh cũng là đơn vị luôn nỗ lực, đổi mới, bứt phá trong cải cách, hiện đại hóa Hải quan, tạo được nhiều điểm sáng nổi bật trong toàn Ngành.

Trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đề nghị Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, kỷ luật, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Ninh nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng mà phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Cục Hải quan Quảng Ninh cần bám sát tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương để đưa ra những dự báo chính xác trong công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời tích cực tham mưu nhiều chính sách quản lý nhà nước về hải quan quan trọng trên địa bàn cho UBND tỉnh.

Mặt khác, nắm bắt lợi thế, tập trung khai thác lợi thế về địa lý, có hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường biển, đường hàng không, Đặc biệt, cần tận dụng ưu thế hệ thống cảng biển của tỉnh Quảng Ninh để phát triển mạnh hoạt động vận tải hàng hoá, phát triển chuỗi hoạt động logistics là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Nguyễn Hòa (Cục Hải quan Quảng Ninh)

Email us

Zalo

84909006432