Các dịch vụ của Vinamas được bảo hiểm trách nhiệm toàn phần, thông tin về hàng hóa thường xuyên được cập nhật. Với những khách hàng lớn, công ty cử cán bộ thường xuyên có mặt tại văn phòng của khách để giải quyết ngay nhu cầu mới phát sinh, được khách hàng tin cậy và đánh giá cao.

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ kho bãCông nghiệp kho bãi và hậu cần là tiền tuyến của các đơn vị dịch vụ, đóng một vai trò không thể thay thế trong dòng hàng hóa quốc tế.

Chi tiết

Quản lý chuỗi dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng thông qua năng lực hệ thống mạnh mẽ.

Chi tiết

Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn quốc.

Chi tiết

Hiện tại Vinamas có được 10 đầu kéo và 13 rơ móc có thể đáp ứng cho quý khách hàng chủ động được kinh doanh.

Chi tiết

Công ty Vinamas chuyên làm thủ nhập khẩu hạt điều thô và xuất khẩu nhân hạt điều sơ chế cho một số công ty ở Long An, Bình Phước, HCM

Chi tiết

Hiện tại VINAMAS đang kết hợp với các đơn vị trực thuộc trong ngành logistic khai cảng khô và cảng biển, nhằm mang lại dịch vụ tốt hơn.

Chi tiết
Dịch vụ Logistics tích hợp

Quản lý chuỗi dịch vụ logistics trọn gói cho khách hàng thông qua năng lực hệ thống mạnh mẽ.

Đầu tư hạ tầng

Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn quốc.

Khai thác Cảng

Hiện tại VINAMAS đang kết hợp với các đơn vị trực thuộc trong ngành logistic khai cảng khô và cảng biển, nhằm mang lại dịch vụ tốt hơn.