Khai thác Cảng

Hiện tại VINAMAS đang kết hợp với các đơn vị trực thuộc trong ngành logistic khai cảng khô và cảng biển, nhằm mang lại dịch vụ tốt hơn.

Các dịch vụ tại cảng:

 • Điểm thông quan nội địa.
 • Nâng, hạ container.
 • Đóng rút hàng tại bãi.
 • Bãi chứa container có hàng, rỗng và lạnh.
 • Dịch vụ xếp dỡ container.
 • Vận chuyển hàng công trình, siêu trường, siêu trọng.
 • Lắp đặt thiết bị.
 • Thủ tục hải quan.
 • Kho đóng hàng lẻ.
 • Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Làm bao bì, đóng gói chân không và kẻ ký mã hiệu hàng hóa.
 • Sửa chữa và vệ sinh container.
 • Vận chuyển hàng nội địa.
 • Hoạt động liên tục 24 giờ/ 7ngày.