Điều chỉnh tiêu chuẩn ngoại ngữ trong tiếp nhận công chức, viên chức

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản thông báo việc điều chỉnh Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục tiếp nhận công chức, viên chức chuyển công tác và tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức, viên chức Tổng cục Hải quan tại Quyết định 3745/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2019.

hai quan dieu chinh tieu chuan ngoai ngu trong tiep nhan cong chuc vien chuc Ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức
hai quan dieu chinh tieu chuan ngoai ngu trong tiep nhan cong chuc vien chuc Những lưu ý về kỳ tuyển dụng công chức hải quan năm 2020
hai quan dieu chinh tieu chuan ngoai ngu trong tiep nhan cong chuc vien chuc Chuyện về một công chức Hải quan 30 năm gắn bó với biên cương Tây Bắc
hai quan dieu chinh tieu chuan ngoai ngu trong tiep nhan cong chuc vien chuc
CBCC Hải quan Đà Nẵng giải quyết thủ tục cho khách XNC.

Cụ thể, thông báo của Tổng cục Hải quan điều chỉnh tiêu chuẩn ngoại ngữ trong tiếp nhận công chức, viên chức.

Về trình độ ngoại ngữ, Tổng cục Hải quan điều chỉnh như sau: Đối với ứng viên dự tuyển vào các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, các cục hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hà Nam Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Khánh Hòa cần có 1 trong 4 chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn do cơ sở có thẩm quyền cấp.

1 trong 4 chứng chỉ là: IELTS Academic 4.0 điểm trở lên (do IDP Education hoặc British Council cấp); TOEFL iBT 52 điểm trở lên (do IIG cấp); CEFR B1 trở lên (do Wall Street English cấp); Chứng chỉ tiếng Anh trình độ cấp 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (do các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định cấp).

Đối với ứng viên dự tuyển vào các cục hải quan tỉnh, thành phố còn lại, tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ như sau: Có chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức dự tuyển.

Đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học các chuyên ngành về ngoại ngữ tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng theo quy định thì được miễn nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Việc điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày 1/6/2020.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432