Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập doanh nghiệp chế xuất

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo Khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

dieu kien kiem tra giam sat hai quan khi thanh lap doanh nghiep che xuat
Khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM. Ảnh: N.H

Cụ thể, cục hải quan các tỉnh, thành phố khi nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP thì chỉ đạo chi cục hải quan quản lý địa bàn nơi nhà đầu tư đề nghị thành lập doanh nghiệp chế xuất thực hiện việc kiểm tra để xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Cụ thể các nội dung cần kiểm tra bao gồm:

Tường rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài.

Hệ thống camera giám sát hiển thị rõ hình ảnh hàng hóa đi vào, đi ra doanh nghiệp. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ) và dữ liệu về hình ảnh camera được lưu giữ tại doanh nghiệp tối thiểu 12 tháng. Hệ thống camera được kết nối trực tiếp với cơ quan Hải quan quản lý.

Hệ thống quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có thể kết xuất được số liệu nhập – xuất –tồn nguyên liệu, vật tư và sản phẩm để báo cáo quyết toán tình hình sử dụng với cơ quan Hải quan.

Hướng dẫn trên của Tổng cục Hải quan được thực hiện tạm thời trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, đối với các dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp chế xuất. Trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đánh giá các quy định có liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư là doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong các khu phi thuế quan tại các Nghị định 118/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đầu tư, Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các quy định về kiểm tra, giám sát hải quan, thực hiện thuê kho ngoài để lưu giữ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư và sản xuất đối với khu chế xuất (không tổ chức sản xuất tại kho cho thuê), doanh nghiệp chế xuất phù hợp với quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Hải quan; xây dựng điều kiện đảm bảo hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan tại địa điểm lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất tại kho thuê ngoài.

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn việc thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất và hoạt động thành lập doanh nghiệp chế xuất theo các quy định hiện hành, tránh ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư tại các địa phương.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432