Điều kiện nào được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt

– Trước thắc mắc của Tổng công ty Khí Việt nam liên quan đến điều kiện hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt của mặt hàng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, theo Tổng cục Hải quan, để được hưởng ưu đãi đặc biệt này, DN phải đáp ứng đủ 4 điều kiện đã được quy định tại các Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do.

Theo đó, để được áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt, DN phải đáp ứng các điều kiện đã được quy định cụ thể tại các Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam.

dieu kien nao duoc huong thue suat thue uu dai dac biet
Công chức Hải quan Cao Bằng kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: T.Bình.

Trong đó, điều kiện đầu tiên, hàng hóa đó phải thuộc Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam ban hành kèm theo các Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt; được NK từ các nước là thành viên của Hiệp định.

Đồng thời, hàng hóa đó được vận chuyển trực tiếp từ nước XK là thành viên của Hiệp định và Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.

Ngoài ra, hàng hóa đó còn phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong từng Hiệp định, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa form mẫu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432