Doanh nghiệp thực hiện nộp dần tiền thuế thì sẽ được giải tỏa cưỡng chế

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc tạm ngưng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do doanh nghiệp (DN) nợ quá hạn cưỡng chế trên hệ thống kế toán thuế tập trung, theo Tổng cục Hải quan, DN thực hiện nộp dần tiền thuế thì sẽ được giải tỏa cưỡng chế theo quy định.

Liên quan đến quyết định ấn định thuế đối với Công ty TNHH Hanjoo Trade, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra các căn cứ pháp lý ghi trên quyết định ấn định thuế phải đảm bảo nêu rõ “điều, khoản” của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng để ấn định thuế. Trường hợp căn cứ ghi trên quyết định ấn định thuế không đúng quy định pháp luật thì Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ thẩm quyền ban hành quyết định ấn định thuế để xử lý theo quy định.

doanh nghiep thuc hien nop dan tien thue thi se duoc giai toa cuong che
CBCC Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giải quyết thủ tục cho DN. Ảnh: Thu Hòa

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn DN nộp dần tiền thuế theo quy định tại Khoản 2, Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 67 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK của khoản nợ thuế theo quyết định ấn định thuế của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, hồ sơ nộp dần tiền thuế theo quy định tại Khoản 1, Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 67 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC để thực hiện nộp dần tiện nợ tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Khi DN thực hiện nộp dần tiền thuế thì sẽ được giải tỏa cưỡng chế theo quy định.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432