Import-export turnover of Vietnamese goods exceeded US $ 400 billion

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính từ đầu năm đến hết ngày 14/10/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mức 400 tỷ USD.

Trong kỳ 1 tháng 10/2019 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2019), tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 21 tỷ USD, giảm 12,8% (tương ứng giảm 3,07 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 9/2019. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 403,05 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 30,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2019 đạt 10,31 tỷ USD, giảm 18,9% (tương ứng giảm 2,4 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 204,94 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 15,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 400 tỷ USD – Ảnh 1.
Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/10/2019 so với cùng kỳ năm 2018). Nguồn: Tổng cục Hải quan.

So với nửa cuối tháng 9/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 587 triệu USD, tương ứng giảm 20,8%; máy vi tính điện tử và linh kiện giảm 466 triệu USD, tương ứng giảm 24,5%; hàng dệt may giảm 341 triệu USD, tương ứng giảm 22,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 167 triệu USD, tương ứng giảm 18,5%; giày dép các loại giảm 79 triệu USD, tương ứng giảm 11,2%; xơ, sợi dệt các loại giảm 61 triệu USD, tương ưng giảm 31,2%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 59 triệu USD, tương ứng giảm 12%…

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2019 đạt 10,68 tỷ USD, giảm 5,9% (tương ứng giảm 674 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2019. Tính đến hết ngày 15/10/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 198,11 tỷ USD, tăng 8,1% (tương ứng tăng 14,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 400 tỷ USD – Ảnh 2.
Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/10/2019 so với cùng kỳ năm 2018). Nguồn: Tổng cục Hải quan.

So với nửa cuối tháng 9/2019, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 147 triệu USD, tương ứng giảm 6,3%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 130 triệu USD, tương ứng giảm 14,8%; dầu thô giảm 116 triệu USD, tương ứng giảm 48,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 98 triệu USD, tương ứng giảm 6,3%; ngô giảm 84 triệu USD, tương ứng giảm 48,9%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 60 triệu USD, tương ứng giảm 60,6%…

Cán cân thương mại hàng hó​a của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2019 thâm hụt 370 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2019 đạt thặng dư 6,83 tỷ USD.

Email us

Zalo

84909006432