Giảm chứng từ hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Theo Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ, chứng từ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế đã giảm so với trước đây.

giam chung tu ho so cap giay chung nhan kinh doanh hang mien thue
Cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo quy định mới, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế gồm 4 loại chứng từ (theo quy định trước đây là 8 loại chứng từ), cụ thể:

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chứng từ khác quy định tại khoản 4 Điều 81 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: 01 bản chụp.

Sơ đồ thiết kế khu vực, vị trí cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, vị trí lắp đặt hệ thống camera: 01 bản chụp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp (trừ trường hợp nằm trong khu vực đã được công nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy): 01 bản chụp.

Nghị định mới quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Đó là tạm dừng theo đề nghị của doanh nghiệp và tạm dừng do trong 6 tháng liên tiếp không có hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan Hải quan thực hiện giám sát lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Trường hợp có hàng hóa đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng, hết hạn sử dụng thì thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 6 và khoản 1 Điều 19 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP.

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế nếu tạm dừng hoạt động quá 06 tháng kể từ ngày thông báo mà không thông báo hoạt động trở lại bằng văn bản.

Đồng thời, trình tự thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cũng được sửa đổi, bổ sung như sau: Doanh nghiệp gửi Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế đến cục hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; cục hải quan tỉnh, thành phố ra thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp hoặc kể từ ngày phát hiện các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận…

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432