Góp ý dự thảo thông tư về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Tổng cục Hải quan đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định chi tiết Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính. Dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật và quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, dự thảo thông tư được xây dựng gồm 4 Chương, 15 Điều và 1 phụ lục mẫu Biên bản, Quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tại Chương 1 quy định một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cụ thể 1 trường hợp không xử phạt. Trong đó, bỏ các nội dung tại Thông tư 155/2016/TT-BTC đã được các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định như: áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc xử phạt, hướng dẫn xác định vi phạm lần đầu, một số trường hợp không xử phạt, về xác định trị giá tang vật, xử lý hàng hóa bị tạm giữ nhưng không bị tịch thu.

gop y du thao thong tu ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc hai quan
CBCC Hải quan Hà Nam Ninh kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: H.Nụ

Chương 2 quy định các điều về áp dụng các hình thức xử phạt và mức phạt. Trong đó, quy định nội hàm của hành vi khai sai về số lượng tại Điều 8, 9, 11, 14 Nghị định theo hướng: khai sai về số lượng kiện, thùng, hộp, trọng lượng, khối lượng hàng hóa hoặc đơn vị tính khác căn cứ vào hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn. Quy định việc áp dụng chế tài để xử phạt đối với hành vi khai sai về tên hàng, số lượng hàng hóa XNK quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 14 Nghị định theo hướng: chỉ xử phạt về hành vi khai sai khi người khai hải quan có chứng từ để khai bổ sung theo quy định; trường hợp khai sai về tên hàng, số lượng nhưng không có chứng từ để khai bổ sung theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định.

Đồng thời, quy định áp dụng Khoản 5 Điều 8 Nghị định theo hướng: “Không XK hoặc XK thiếu” áp dụng cho các trường hợp đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã xác nhận đi qua khu vực giám sát nhưng thực tế không XK hoặc XK thiếu so với lượng hàng đã khai báo trừ trường hợp hủy tờ khai theo quy định.

Dự thảo thông tư cũng quy định áp dụng đối với Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định theo hướng không áp dụng hành vi quy định tại điểm này để xử phạt cho trường hợp tồn kho thừa mà chưa rõ nguyên nhân.

Tại Điều 5, 8, 9, 10 dự thảo thông tư về cơ bản, ban soạn thảo kế thừa quy định của Thông tư 155/2016/TT-BTC gồm hướng dẫn liên quan đến vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế; vi phạm quy định về khai thuế; vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý; vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Chương 3 của dự thảo thông tư sẽ gồm các quy định hướng dẫn thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm thực hiện quyết định xử phạt, thẩm quyền xử phạt và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, hướng dẫn việc phân định thẩm quyền xử phạt đối với xử phạt vi phạm pháp luật về quản lý thuế; xử phạt vi phạm hành chính mà hồ sơ liên quan đến nhiều đơn vị (hàng hóa đưa về bảo quản ở đơn vị khác với đơn vị làm thủ tục; hàng hóa vận chuyển độc lập quá thời hạn quy định); các vụ vi phạm vượt thẩm quyền của cục trưởng cục hải quan, cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; giao quyền xử phạt; hướng dẫn việc chuyển hồ sơ, gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với các vụ việc vượt thẩm quyền xử phạt của cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố, cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

Ngoài ra, ở phần phụ lục danh mục biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Ban soạn thảo đã xây dựng 17/26 mẫu biên bản trên cơ sở mẫu biên bản quy định tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP; 9/26 mẫu biên bản quy định được sử dụng trong lĩnh vực hải quan.

Ban soạn thảo cũng bổ sung 7 mẫu quyết định theo quy định của Nghị định 97/2017/NĐ-CP; bổ sung 1 quyết định chuyển tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; bỏ 3 mẫu quyết định.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432