Hải quan Cao Bằng: 5 năm thu ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng

Kết quả thu ngân sách của Cục Hải quan Cao Bằng vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là nỗ lực lớn của đơn vị trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn ít sôi động hơn so với nhiều địa phương khác trên tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc.

hai quan cao bang 5 nam thu ngan sach hon 1200 ty dong
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Cao Bằng. Ảnh: T.Bình.

Đạt mục tiêu 4 giảm, 4 tăng

Theo Cục Hải quan Cao Bằng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn đơn vị đã tổ chức quản lý chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức tốt thu thập thông tin các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân và đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan.

Nhờ đó, thủ tục hải quan đã có nhiều chuyển biến đạt được mục tiêu 4 giảm, 4 tăng.

4 giảm là: giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm tiếp xúc giữa doanh nghiệp với hải quan và giảm biên chế.

4 tăng là: tăng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách nhà nước và tăng số lượng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan được giao, Cục Hải quan Cao Bằng đã tích cực triển khai Chương trình của tỉnh Cao Bằng về phát triển kinh tế đối ngoại.

Đặc biệt là tập trung chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong phát triển hệ thống các địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới (địa điểm tập kết) ở các cửa khẩu và kho ngoại quan ở một số cửa khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và lưu trữ hàng hóa.

Đến nay, trên địa bàn do đơn vị quản lý có 16 địa điểm tập kết được các doanh nghiệp đầu tư, tăng 12 địa điểm tập kết so với 5 năm trước, đáp ứng nhu cầu tập kết và kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.

Mặt khác, Cục Hải quan Cao Bằng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Cao Bằng triển khai có hiệu quả chính sách thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biên mậu của Thủ tướng Chính phủ.

Nổi bật là: xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, tham gia các hoạt động đối ngoại của tỉnh, của Ngành trong việc trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh giữa giữa Việt Nam với Trung Quốc và quy chế hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kho ngoại quan, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, nhất là khu vực biên giới, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội địa phương, tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Kim ngạch, thu ngân sách vượt chỉ tiêu Nghị quyết

Nhờ nỗ lực nêu trên, tổng kim ngạch (bao gồm xuất nhập khẩu kinh doanh và hàng hóa được giám sát để tái xuất qua địa bàn) toàn Cục Hải quan Cao Bằng từ năm 2015 đến nay đạt 11,454 tỷ USD, tăng 88% so với giai đoạn 2010-2015.

Bình quân mỗi năm toàn Cục tăng 17,2 %, riêng địa bàn Cao Bằng tăng 17,2% và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ V.

Cùng với sự tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu ngân sách toàn Cục trong cùng thời điểm cũng đạt trên 1.205 tỷ đồng, tăng 14% so với giai đoạn 2010-2015.

Trong đó, bình quân tại địa bàn Cao Bằng tăng 17,26%/năm, toàn Cục tăng 19,29%/năm và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ V.

Đặc biệt, 5 năm gần đây, Cục Hải quan Cao Bằng còn phối hợp thu phí hạ tầng được 1.082,7 tỷ đồng tăng 90% so với giai đoạn 5 năm trước (2010-2015).

Cùng với đó, bám sát Chương trình phát triển du lịch của địa phương, Cục Hải quan Cao Bằng đã thực hiện tốt việc tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất nhập cảnh cho hành khách, phương tiện vận tải. Đồng thời tham gia tích cực Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc).

5 năm qua, Cục Hải quan Cao Bằng tham gia giải quyết thủ tục cho 117.464 lượt lượt hành khách qua lại cửa khẩu, góp phần thu hút hành khách và doanh nhân đến Cao Bằng tham quan du lịch và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432