Hải quan Hà Nội liên tiếp đoạt giải Nhất về xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin

Với những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thời gian qua, Cục Hải quan Hà Nội đã liên tục 5 lần được UBND thành phố Hà Nội trao tặng giải Nhất về xếp hạng ứng dụng CNTT.

hai quan ha noi lien tiep doat giai nhat ve xep hang ung dung cong nghe thong tin
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thao tác trên Hệ thống quản lý giám sát tự động. Ảnh:N.Linh

Kết quả được Trưởng phòng Công nghệ thông tin Hoàng Quốc Quang thông tin tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội.

Các giải pháp ứng dụng CNTT thể hiện trong hoạt động nghiệp vụ cũng như công tác quản lý, điều hành. Những năm qua, Cục Hải quan Hà Nội đã chuyển từ mô hình ứng dụng CNTT phân tán, nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, hệ thống các cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT được tích hợp, xử lý tập trung.

Về ứng dụng CNTT trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Hải quan Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu triển khai VNACCS/VCIS; về thu nộp thuế, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” từ tháng 10/2017. Tỷ lệ tờ khai được thanh toán thuế qua ngân hàng đạt 99,82%.

Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động nâng cấp, triển khai mới các ứng dụng CNTT theo kiến trúc tập trung dữ liệu của Ngành trong công tác nghiệp vụ như: Kế toán thuế tập trung; quản lý rủi ro; thống kê tập trung; hệ thống quản lý thông tin vi phạm pháp luật hải quan; xây dựng và triển khai phần mềm soi chiếu trước thông quan làm cơ sở cho việc thực hiện quy trình soi chiếu đối với hàng hóa XNK theo đường hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Song song các đơn vị của Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện kết nối hệ thống hải quan với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Các ứng dụng CNTT trên đã giúp nâng cao năng lực kiểm tra kiểm soát và hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị trong toàn Cục. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã thực thực hiện 181 thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 173/181 thủ tục hành chính (chiếm hơn 95,58% số lượng thủ tục hành chính).

Bên cạnh đó, thời gian qua Cục Hải quan Hà Nội đã tập trung triển khai Hệ thống một cửa quốc gia và hệ thống quản lý giám sát tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Đặc biệt, CNTT được Cục Hải quan Hà Nội ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành. Theo ông Hoàng Quốc Quang, các hệ thống phần mềm tiện ích được xây dựng và nâng cấp nhằm nâng cao mức độ tự động hóa phục vụ công tác như: Hệ thống Quản lý điều hành tập trung Edoc-Customs, Net.Office, Hệ thống Giao ban trực tuyến, Hệ thống hội nghị trực tuyến Microsoft Teams …

Các hệ thống nêu trên đã phát huy hiệu quả tích cực, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, tạo nên môi trường làm việc điện tử, đặc biệt trong bối cảnh cả nước thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432