Hải quan Hải Phòng thu ngân sách giảm 24,9%

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng trong tháng 6 có chiều hướng tăng khá, nhất là hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách của đơn vị vẫn gặp nhiều khó khăn.

hai quan hai phong thu ngan sach giam 249

Theo thông tin vừa được Cục Hải quan Hải Phòng công bố, hết tháng 6, toàn Cục thu ngân sách được 26.507 tỷ đồng, đạt 39,6 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ), đạt 37,3 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 23.256 tỷ đồng, đạt 40,7 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), đạt 38,2 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Đã qua một phần hai chặng đường của năm nhưng có tới 6/9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng có số thu đạt dưới 40% so với chỉ tiêu cả năm.

3 chi cục đạt tỷ lệ thu cao hơn con số trên là: Chi cục Hải quan KCX và KCN đạt gần 974 tỷ đồng, tương đương 74,91% chỉ tiêu cả năm; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đạt hơn 5.771 tỷ đồng, tương đương 50,18%; Chi cục Hải quan Thái Bình đạt 566,5 tỷ đồng, tương đương 49,26%.

Liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 6/2020, tổng kim ngạch toàn Cục đạt 6,677 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,204 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019; riêng kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 11,65 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,473 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019; riêng kim ngạch nhập khẩu có thuế chỉ đạt 1,406 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với kim ngạch nhập khẩu có thuể, một số mặt hàng có mức tăng ấn tượng như: xe máy đạt 0,75 triệu USD tăng 10.053,1%; bia rượu đạt 2,99 triệu USD tăng 29,7%; mỹ phẩm đạt 0,29 triệu USD tăng 39%…

Tuy nhiên, các nhóm hàng có kim ngạch lớn, đóng góp nhiều vào kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng vẫn sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Điển hình: ô tô đạt 25,47 triệu USD giảm 78,3%; linh kiện phụ tùng ô tô đạt 18,83 triệu USD giảm 42%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 0,72 triệu USD giảm 40,3%; xăng dầu đạt 37,8 triệu USD giảm 10%; sắt thép đạt 189,59 triệu USD giảm 1,5%; máy móc thiết bị đạt 445,29 triệu USD giảm 4,1%…

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432