Hải quan Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ II

Sáng 4/7, Đảng bộ Cục Hải quan Hải quan Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

hai quan hai phong to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu ii
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

6 mục tiêu trong nhiệm kỳ mới

Tham dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành, đại diện lãnh đạo các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.

Tham dự đại hội có 298 đảng viên đại diện cho 699 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

hai quan hai phong to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu ii
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa tiếp Thứ trưởng Vũ Thị Mai và Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trước khi khai mạc Đại hội.

Báo cáo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc điểm lại các kết quả nổi bật của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan; tranh thủ sự ủng hộ của Tỉnh ủy Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình; cùng với đó là sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự chủ động quyết liệt của các cấp uỷ trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần nỗ lực phấn đấu của mỗi CBCC, đảng viên, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng đã tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ Nhất đi vào thực tiễn và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Qua đó xây dựng Đảng bộ tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện, nâng cao vị thế, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng ngành Hải quan hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp, cũng như đảm bảo tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Về công tác nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng thống nhất chọn chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025”; tiếp tục duy trì phương châm “Cải cách – Kỷ cương – Chuyên nghiệp” làm định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

hai quan hai phong to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu ii
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh tập thể CBCC, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu giảm thời gian, chi phí làm thủ tục cho doanh nghiệp; vận hành thông suốt Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; xây dựng cơ quan thông minh, tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập, phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành, tiếp tục phát huy hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại thông qua áp dụng quản lý rủi ro mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ tư, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thứ năm, xây dựng lực lượng cán bộ, công chức văn minh, đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo phục vụ tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ sáu, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Quán triệt mục tiêu tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả quản lý

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tích của Đảng bộ và Cục Hải quan Hải Phòng đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Ngành và địa phương.

hai quan hai phong to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu ii
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đánh giá cao kết quả các mặt công tác: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, thu hút đầu tư; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ngoài những nội dung đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

“Tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, nhất là sau đại dịch Covid-19, các nước lớn đang định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu; mặt khác, nước ta đã và đang tham gia vào nhiều Hiệp định thương mại tự do, đây là thời cơ nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức đối với công tác quản lý nhà nước về hải quan. Do đó, toàn Ngành và Cục Hải quan Hải Phòng phải tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả đồng thời 2 mục tiêu là tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh.

Để thực hiện được đồng thời 2 mục tiêu trên, Tổng cục trưởng yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng phải chú trọng và nâng cao năng lực trong công tác nắm bắt, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp và đưa ra được các giải pháp, biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả.

Đặc biệt, đơn vị cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng lực lượng; tăng cường đầu tư, ứng dụng trang thiết bị hiện đại để phục vụ yêu cầu công tác…

hai quan hai phong to chuc thanh cong dai hoi dang bo lan thu ii
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: chủ đề Đại hội cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 tại Báo cáo chính trị trình Đại hội của Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Thành ủy Hải Phòng. Đặc biệt là 3 đột phá trong nhiệm kỳ tới là: đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ đã thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

“Để góp phần đưa Hải Phòng phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đúng với kỳ vọng của Trung ương, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 đề ra, tôi đề nghị Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo.

Với thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tin tưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432