Hải quan Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính

Tại Hội nghị công bố kết quả xếp hạng các Chỉ số của sở, ngành, địa phương năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh, Hải quan Quảng Ninh vinh dự dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh năm 2019, với số số điểm đạt cao nhất 93,66/100 điểm.

hai quan quang ninh dan dau chi so cai cach hanh chinh
Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng trao tặng đơn vị dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh năm 201

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng các Chỉ số của sở, ngành, địa phương năm 2019.

Là cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về hải quan trên địa bàn, với vai trò “gác cửa nền kinh tế đất nước”, trong nhiều năm qua, Hải quan Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm bứt phá tạo ra nhiều điểm sáng trong công tác cải cách hành chính, trở thành đơn vị có những nổi trội khác biệt trong ngành Hải quan cũng như trong toàn tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2019, công tác cải cách hành chính được Hải quan Quảng Ninh chủ động triển khai quyết liệt, đổi mới, sáng tạo từ cách nghĩ đến cách làm, tập trung vào các giải pháp nâng cao “Chỉ số cải cách hành chính”, “Chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”.

Thông qua kết quả chỉ số, giúp phản ánh trung thực, khách quan hiệu quả công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn.

Với quan điểm thống nhất đó, ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh, Hải quan Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, đề ra 46 giải pháp nhằm cụ thể hóa các nội dung cải cách hành chính, phân công, phân việc rõ ràng, gắn trách nhiệm từ lãnh đạo Cục phụ trách, đến đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, gắn liền với thời gian, tiến độ hoàn thành công việc được giao.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc đã tập trung phân tích, nhận diện, đánh giá lợi thế, điểm mạnh, chỉ ra điểm yếu, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn và cải thiện chất lượng các chỉ số so với năm trước.

Cùng với đó, Hải quan Quảng Ninh liên tục phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể hiến kế bằng các đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích mang lại hiệu quả ứng dụng trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

Bằng cách làm sáng tạo, linh hoạt và đi vào thực chất, năm 2019 các chỉ số về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều có sự tiến bộ vượt bậc, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động hải quan, góp phần xây dựng nền hành chính thuận tiện, công khai, minh bạch.

Kết quả, đơn vị đã triển khai chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hải quan với 4 đề án trọng tâm; khai thác tối đa ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, hệ thống một cửa quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiện ích, giảm thiểu tối đa giấy tờ hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân của Cục Hải quan Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện “Chỉ số cải cách hành chính” và “Chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”.

Quang Hùng

Email us

Zalo

84909006432