Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan có được hoàn thuế?

Công ty TNHH BASF Việt Nam nêu thắc mắc liên quan đến hàng NK sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan có được hoàn thuế?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hoá XNK và phương tiện hành khác XNC, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK.

hang nhap khau sau do tai xuat vao khu phi thue quan co duoc hoan thue
Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá tái xuất để xác định hàng hoá tái xuất đúng là hàng hoá có nguồn gốc NK và chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì ban hành quyết định không thu thuế XK. Ảnh: T.Trang.

Cung tại Điều 21 của Luật Thuế XK, thuế NK quy định đối tượng chịu thuế là hàng hoá XNK qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hoá XK từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hàng hoá XNK tại chỗ và hàng hoá XNK của DN thực hiện quyền XNK, quyền phân phối.

Ngoài ra tại Điểm c, Khoản 1, Khoản 2, Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK cũng quy định: Người nộp thuế đã nộp thuế NK nhưng hàng hoá NK phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK. Điều kiện đề hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK là hàng hoá khi tái xuất chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ cũng quy định: Hàng hoá NK đã nộp thuế NK nhưng phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK gồm: Hàng hoá NK nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hoá phải được thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu uỷ quyền, uỷ thác XK.

Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá NK phải tái xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, tờ khai khi NK với loại hình nhập kinh doanh khi tái xuất nguyên trạng hàng hoá đã NK trước đó thì sử dụng mã loại hình B13. Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá tái xuất để xác định hàng hoá tái xuất đúng là hàng hoá có nguồn gốc NK và chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì ban hành quyết định không thu thuế XK.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ và đối chiếu với các quy định hướng dẫn trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, DN liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tuấn Kiệt

Email us

Zalo

84909006432