Hạt dưa, hạt bí không phân biệt mục đích sử dụng thuộc nhóm 12.07

Theo Tổng cục Hải quan, các mặt hàng hạt dưa, hạt bí, không phân biệt mục đích sử dụng để làm giống hay dùng cho mục đích khác được phân loại vào nhóm 12.07.

Trước thắc mắc của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam liên quan đến việc phân loại và tính thuế NK mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa các loại, Tổng cục Hải quan cho biết, việc phân loại, xác định mã số HS hàng hóa được thực hiện theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

hat dua hat bi khong phan biet muc dich su dung thuoc nhom 1207
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan và Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP thì trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, mã số hàng hóa XNK thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Trường hợp có sự khác biệt về mã số giữa các danh mục quản lý chuyên ngành với danh mục hàng hóa XNK Việt Nam thì việc phân loại, xác định mã số HS hàng hóa được thực hiện theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Theo đó, Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và tham khảo chú giải chi tiết danh mục HS chương 12 thì các mặt hàng hạt dưa, hạt bí được phân loại thuộc nhóm 12.07. Trong đó, mặt hàng hạt dưa, hạt bí ở nhóm này không phân biệt mục đích sử dụng để làm hạt gống hay dùng cho mục đích khác là đúng theo quy định về phân loại, xác định mã số hàng hóa.

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế miễn thuế đối với giống cây trồng, ngày 11/6/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn 3864/TCHQ-TXNK chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN thực hiện thủ tục miễn thuế đối với mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa và hạt giống bí NK theo quy định tại Khoản 12, Điều 16 Luật Thuế XNK và Khoản 1, Điều 18; Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432