Hơn 3 triệu hồ sơ thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Ngoài việc phối hợp với các bộ, ngành thực hiện thêm thủ tục mới, Tổng cục Hải quan đang tích cực hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

hon 3 trieu ho so thuc hien qua co che mot cua quoc gia
Đồ họa. T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại, cập nhật đến 15/5, đã có 13 bộ, ngành kết nối NSW với 198 thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, tổng số hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đạt xấp xỉ 3,07 triệu bộ hồ sơ, với hơn 38.400 doanh nghiệp.

Về triển khai ASW, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN.

Cập nhật từ khi triển khai (1/1/2018) đến ngày 15/5, tổng số C/O Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là 213.827 C/O; tổng số C/O Việt Nam gửi đi các nước ASEAN là 375.473 C/O.

Ngoài kết nối thủ tục mới và đảm bảo vận hành hệ thống, Tổng cục Hải quan đang tích cực hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

Cùng với đó là hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung.

Một văn bản khác đang được xây dựng là quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Đối với kết nối cơ chế một cửa với đối tác ngoài ASEAN, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đàm phán để hoàn thiện các nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á – Âu; đàm phán để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc, chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432