Khi nào ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm lệ phí trước bạ?

Chính phủ đã thông qua việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Để quy định này chính thức được áp dụng vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để làm đúng quy trình của pháp luật.

bao gio o to san xuat lap rap trong nuoc duoc giam le phi truoc ba
Ô tô sản xuất trong nước sẽ được Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước vượt qua khó khăn do Covid-19. Ảnh: HP.

Ngày Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Một nội dung đáng chú ý trong đó là Chính phủ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Đồng nghĩa, từ 1/1/2021, mức thu lệ phí trước bạ sẽ trở lại như hiện hành.

Để quyết định này của Chính phủ có thể đi vào thực tế, theo quy định, Bộ Tài chính sẽ xây dựng dự thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ hoặc một Nghị quyết, trong đó nêu rõ việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ so với quy định hiện hành.

Ngoài ra, vì mức thu lệ phí trước bạ hiện hành đang áp dụng chung cho tất cả các loại xe, cho nên trong bản dự thảo này, Chính phủ còn phải có thêm quy định cụ thể các tiêu chí về đối tượng được hưởng ưu đãi, cụ thể ở đây là ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thông thường, các văn bản do Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Tuy nhiên, hầu hết quy định nhằm hỗ trợ khó khăn cấp bách cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 đều được ưu tiên có hiệu lực ngay lập tức nên nhiều khả năng nội dung về giảm lệ phí trước bạ cũng sẽ có hiệu lực ngay khi văn bản được ban hành.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang gấp rút dự thảo các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 84 để trình Chính phủ, trong đó có việc giảm lệ phí trước bạ cho ô tô nói trên.

Theo quy định của Luật Phí, lệ phí năm 2015, mức thu lệ phí trước bạ được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị tài sản; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. Việc quy định cụ thể về lệ phí trước bạ nói chung thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Triển khai Luật này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Trong đó quy định cụ thể về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô. Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%. Riêng ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự theo quy định tại khoản này.Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ tương ứng của từng loại tài sản. Mức thu lệ phí trước bạ khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền.

H.Vân

Email us

Zalo

84909006432