Kho xăng dầu phải có thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến

Theo Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ, điều kiện kiểm tra giám sát kho xăng dầu có một số điểm mới đáng chú ý, chẳng hạn như điều kiện về trang bị thiết bị đo mức bồ, bể tự động.

kho xang dau co thiet bi do muc bon be tu dong ket noi truc tuyen
Hoạt động quản lý hải quan đối với xăng dầu NK tại Quảng Ngãi.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP, điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu được quy định như sau:

Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, chủng loại, nguồn gốc, số lượng, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ tại các bồn bể trong kho xăng dầu chi tiết theo tờ khai hải quan để thực hiện Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

Quy định này không áp dụng đối với các kho xăng dầu quân đội có chứa chung hàng nhập kinh doanh với hàng phục vụ quốc phòng

Có thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan.

Đối với kho xăng dầu quân đội, chỉ kết nối trực tuyến với đơn vị quản lý do Bộ Quốc phòng quy định.

Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan; đảm bảo quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ) toàn cảnh khu vực kho, giám sát được mọi hoạt động đưa hàng hóa và phương tiện vận tải vào, ra kho xăng dầu. Dữ liệu về hình ảnh camera lưu giữ tối thiểu 06 tháng.

Đối với kho xăng dầu có đường ống bơm xăng dầu ngoài khơi không thể lắp đặt hệ thống camera tại khu vực phao neo đậu cách xa bờ, doanh nghiệp kinh doanh kho phải đảm bảo điều kiện làm việc để công chức hải quan giám sát trực tiếp.

Quy định này không áp dụng đối với các kho xăng dầu quân đội có chứa chung hàng nhập kinh doanh với hàng phục vụ quốc phòng.

Nghị định 67/2020/NĐ-CP cũng quy định: Thương nhân đầu mối hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu đã được cơ quan Hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh, đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan có trách nhiệm thực hiện trang bị thiết bị đo mức bồn, bể tự động đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định 67/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2020.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432