Kiến nghị giảm số lượng thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ bưu chính công ích không hiệu quả, thậm chí kéo dài thêm thời gian nộp và nhận kết quả hành chính, Cục Hải quan TPHCM đề xuất giảm giảm số lượng TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ này.

kien nghi giam so luong thu tuc hanh chinh qua dich vu buu chinh cong ich
90% TTHC trong lĩnh vực hải quan cung cấp tại dịch vụ công cấp 3,4. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và duy trì thông suốt các dòng chảy thương mại trên địa bàn quản lý.

Trong đó, nhờ việc cung cấp dịch vụ công cấp 4 tại hầu hết các TTHC trọng yếu của ngành Hải quan đã giúp cơ quan Hải quan nói chung và Cục Hải quan TPHCM nói riêng hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả xuyên suốt thời gian cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Hải quan TPHCM, số lượng TTHC của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và các cơ quan hữu quan trên địa bàn thành phố đạt mức dịch vụ công rất thấp, chủ yếu là dịch vụ công cấp 1 và 2, 3 trong khi số lượng TTHC đạt mức dịch vụ công cấp 4 tại cơ quan Hải quan là 83%.

Việc này gây ra sự không đồng bộ trong trao đổi thông tin và thực hiện các quy trình trong TTHC. Đó là, cơ quan Hải quan nộp hồ sơ điện tử, cơ quan kiểm tra chuyên ngành nộp, trả hồ sơ giấy trực tiếp tại các quầy tiếp nhận…

Hiện nay, 90% TTHC trong lĩnh vực hải quan cung cấp tại dịch vụ công cấp 3,4 thông qua hệ thống hải quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia. Thời gian tiếp nhận, xử lý trả kết quả của CBCC tại Cục trong các năm gần đây đã giảm 70% theo quy định.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Hải quan TPHCM, việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích không hiệu quả, thậm chí kéo dài thêm thời gian nộp và nhận kết quả hành chính, chỉ phù hợp với các đơn vị có số lượng lớn TTHC dịch vụ công chỉ đạt cấp 1 và 2.

Từ thực tế trên, Cục Hải quan TPHCM đề xuất Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm số lượng TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lê Thu

Email us

Zalo

84909006432