Ký kết phối hợp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục quản lý thị trường đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, đại diện Văn phòng Chính phủ.

ky ket phoi hop trong cong tac chong buon lau gian lan thuong mai va hang gia
Thiếu tướng Đàm Thanh Thế Chánh Văn phòng Thường trực BCD 389 quốc gia và Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh ký và trao Quy chế phối hợp giữa hai bên.

Theo đó, hai bên thống nhất các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm, chế độ phối hợp công tác giữa Văn phòng Thường trực với Tổng cục Quản lý thị trường trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cụ thể, theo quy chế ký kết giữa Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục quản lý thị trường, khi một trong hai bên có yêu cầu phối hợp công tác, Bên kia phải khẩn trương tiếp nhận yêu cầu, tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện; quá trình thực hiện công tác phối hợp phải bảo đảm phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm trên tinh thần đề cao sự phối hợp, đoàn kết, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi bên; bảo đảm bí mật thông tin, lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ của mỗi bên theo quy định; không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của mỗi bên cũng như hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về độ tin cậy, chính xác của thông tin đã cung cấp và Bên tiếp nhận thông tin có trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin theo đề nghị của Bên cung cấp và quy định của pháp luật.

Hai bên có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị ở địa phương theo chuyên ngành để tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nội dung tại Quy chế này và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cụ thể, trong Quy chế quy định các nội dung liên quan đến công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 Quốc gia như: Phối hợp trong công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 Quốc gia ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; điều hành công tác phối hợp các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành và địa phương để triển khai có hiệu quả sau khi các chương trình, kế hoạch được ban hành.

Phối hợp tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo 389 Quốc gia kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành các nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế chính sách pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phối hợp xây dựng chương trình, đề xuất Ban chỉ đạo 389 Quốc gia thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, địa phương.

Trong công tác trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý vụ việc, hai đơn vị thống nhất định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, trao đổi thông tin về tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại thị trường nội địa (tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng, phương thức, thủ đoạn); thông tin liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ khu vực biên giới, vùng biển vào thị trường nội địa và ngược lại; Phối hợp xử lý thông tin đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Phối hợp xây dựng các kế hoạch để xác minh thông tin, kiểm tra, xử lý vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Liên quan đến công tác truyền thông, Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin vụ việc theo đúng quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để Văn phòng Thường trực đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia; đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, hai Bên chủ động cùng thống nhất về thời điểm, nội dung, cơ quan báo chí tiếp nhận thông tin để cung cấp.

Ngoài ra, định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất, căn cứ tình hình thực tế và chương trình công tác, hai bên phối hợp xây dựng các chủ đề, nội dung mà được dư luận quan tâm để cung cấp cho các cơ quan truyền thông đã có chương trình hợp tác với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Về công tác hợp tác quốc tế, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua khen thưởng, hai thống nhất chủ động chia sẻ thông tin với nhau để căn cứ nhu cầu, kinh phí cử lãnh đạo hoặc chuyên viên tham gia góp phần nâng cao hiểu biết, năng lực, chuyên môn cho các cán bộ, công chức, sĩ quan thực thi nhiệm vụ…

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục quản lý thị trường đều khẳng định, việc ký Quy chế phối hợp sẽ là căn cứ để hai bên tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác, nhằm đẩy lùi vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432