Luân chuyển tạo bước đột phá, đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý

Từ 1/7/2020, 20 công chức thuộc 5 đơn vị khối cơ quan Tổng cục và 7 cục hải quan tỉnh, thành phố sẽ thực hiện luân chuyển đợt đầu tiên theo kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương trở lên giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Xung quanh vấn đề này, Báo Hải quan phỏng vấn bà Phạm Thị Thu Hương (ảnh), Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan.

luan chuyen tao buoc dot pha doi moi trong dao tao boi duong can bo quan ly
Bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan

Việc triển khai kế hoạch luân chuyển được Tổng cục Hải quan triển khai như thế nào, thưa bà?

– Đề án luân chuyển công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương trở lên giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan sẽ được thực hiện theo các đợt đến hết năm 2026.

Để triển khai luân chuyển cán bộ đợt 1 (giai đoạn 2019-2020), Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch 5923/KH-TCHQ ngày 17/9/2019, trong đó nêu rõ đối tượng, phạm vi luân chuyển, nguyên tắc, thời hạn luân chuyển, đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, đối tượng luân chuyển được lựa chọn trong 6 đơn vị khối cơ quan Tổng cục và 11 cục hải quan tỉnh, thành phố, là công chức lãnh đạo hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương trở lên có độ tuổi không quá 45 tuổi đối với nam và 40 tuổi đối với nữ. Thời hạn luân chuyển là 3 năm.

Thông qua việc lựa chọn, rà soát và dựa vào tình hình thực tế, Tổng cục đã lựa chọn và ban hành Quyết định thực hiện luân chuyển đợt I đối với 20 công chức thuộc 5 đơn vị khối cơ quan Tổng cục là: Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan và 7 cục hải quan tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tây Ninh. Những đơn vị còn lại trong Kế hoạch 5923 sẽ được xem xét thực hiện các đợt tiếp theo. Các vị trí luân chuyển được Tổng cục Hải quan cân nhắc, lựa chọn để phù hợp, cân đối phù hợp với tương quan nội bộ giữa các đơn vị, không làm ảnh hưởng đến việc bố trí, sử dụng công chức sau luân chuyển.

Để kế hoạch luân chuyển đạt kết quả tốt nhất, Tổng cục Hải quan đã tổ chức 2 khóa tập huấn, bồi dưỡng cho 20 công chức luân chuyển đợt 1 nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mới. Qua đó sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận của cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc.

Trong thời gian luân chuyển, việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ sẽ được Tổng cục Hải quan thực hiện như thế nào, thưa bà?

– Đợt luân chuyển cán bộ lần này được coi là đợt luân chuyển mẫu cho các đợt tiếp theo. Từ đó Tổng cục Hải quan sẽ rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình, thủ tục luân chuyển; đưa công tác luân chuyển, điều động công chức, viên chức dần đi vào nề nếp, trở thành việc làm bình thường, thường xuyên, khắc phục những quan điểm và thói quen lạc hậu trong công tác cán bộ hiện nay. Công chức luân chuyển đều là những cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng; chủ động nhận thức đi luân chuyển là nhiệm vụ, trách nhiệm và cơ hội để được bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để phát triển bản thân, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng cho ngành.

Trong thời gian công chức đi luân chuyển, Tổng cục Hải quan đã đề nghị các đơn vị và công chức luân chuyển thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Đối với các đơn vị tiếp nhận các công chức luân chuyển đến thực hiện bố trí, đảm bảo thời gian đảm nhiệm công việc tại vị trí luân chuyển của công chức theo chỉ đạo của Tổng cục. Tạo điều kiện để công chức luân chuyển làm việc, học tập, bồi dưỡng, phát triển và hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá định kỳ 6 tháng/lần đối với công chức luân chuyển, làm cơ sở để Tổng cục có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp về công việc, vị trí công tác cũng như xử lý khi xảy ra hành vi vi phạm, có biểu hiệu chây ỳ, không nghiêm túc thực hiện chức trách, nhiệm vụ hoặc biểu hiện tiêu cực khác.

Đối với các công chức luân chuyển, Tổng cục Hải quan cũng quán triệt yêu cầu chủ động học hỏi, tiếp cận nhanh chóng với công việc tại đơn vị mới; nghiêm túc hoàn thành các công việc được phân công…

Với 20 công chức luân chuyển, đây là cơ hội để nâng cao kiến thức, kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, bổ sung các mảng, lĩnh vực công việc mới. Đồng thời cũng là cơ hội phấn đấu phát triển sự nghiệp của cán bộ.

Ngọc Linh

Email us

Zalo

84909006432