Những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vừa được Quốc hội thông qua. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng là một trong những nội dung được quan tâm tại bộ luật này.

nhung truong hop duoc mien giay phep xay dung
Có 10 trường hợp không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng.

Theo đó, khoản 28, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã quy định về Sửa đổi, bổ sung Điều 89 (Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng) của Luật Xây dựng 2014.

Cụ thể, Luật quy định rõ 10 trường hợp không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng, gồm:

Thứ nhất, công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp.

Thứ hai, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.

Thứ ba, công trình xây dựng tạm.

Thứ tư, công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn của kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ.

Thứ năm, công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

Thứ sáu, công trình xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Thứ bảy, công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của Luật này;

Thứ tám, nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Thứ chín, công trình xây dựng ở nông thôn và nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trừ công trình được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

Thứ mười, chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g và h và i trừ nhà ở riêng lẻ có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng, gửi kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, quản lý.

Liên quan đến những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã giảm bớt “bước thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở” của cơ quan chuyên môn về xây dựng và tích hợp hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở khi lập thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, khắc phục được bất cập của Luật Xây dựng 2014.

Đối với trường hợp dự án nhà ở có công trình cấp 1 (trên 24 tầng), trước đây, chủ đầu tư phải 2 lần ra Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) để thẩm định cả 2 bước thiết kế: “Bước thẩm định thiết kế cơ sở”; “Bước thẩm định thiết kế kỹ thuật sau thiết kế cơ sở”, rồi sau đó mới được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết, trước đó, ngày 13/9/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-BXD, cho phép “Cục Công tác phía Nam” của Bộ Xây dựng được thực hiện công tác của cơ quan chuyên môn về xây dựng, bao gồm “Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công theo phân cấp và theo quy định của pháp luật đối với công trình cấp I là nhà hoặc kết cấu dạng nhà có quy mô đến 30 tầng hoặc chiều cao không quá 100m”.

Như vậy, các chủ đầu tư dự án nhà ở có công trình cấp I là nhà hoặc kết cấu dạng nhà có quy mô đến 30 tầng hoặc chiều cao không quá 100m, trên địa bànTPHCM, thành phố Cần Thơ và 17 tỉnh thuộc Miền đông Nam bộ và Miền tây Nam bộ không còn phải ra Bộ Xây dựng để thẩm định thiết kế như trước đây, mà chỉ thẩm định tại Sở Xây dựng hoặc Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng.

Hoài Anh

Email us

Zalo

84909006432