Phòng Nghiệp vụ Hải quan Thanh Hóa: Điểm sáng về học tập Bác

– Với nỗ lực thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, mới đây Chi bộ Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Thanh Hóa được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa do đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

phong nghiep vu hai quan thanh hoa diem sang ve hoc tap bac
Công chức Hải quan Thanh Hóa hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện vai trò tham mưu lãnh đạo Cục chỉ đạo điều hành, kiểm tra, hướng dẫn nhiều mặt công tác quan trọng như: Giám sát quản lý về hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, công tác quản lý rủi ro, công tác công nghệ thông tin và thống kê hải quan, công tác pháp chế và xử lý vi phạm đối với hoạt động XNC, XNK trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Trưởng phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan Thanh Hóa) Ngô Lâm Tài, hàng năm, chi bộ phòng triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt theo chuyên đề; triển khai thực hiện các Kế hoạch Đảng ủy Cục về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Chi bộ xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Qua đó đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng.

Đáng chú ý, chi bộ triển khai có hiệu quả việc lưu giữ tài liệu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Chi bộ đầy đủ, đúng quy định gồm Sổ “Đăng ký và tổng hợp việc làm theo Bác” và Sổ “Nêu gương Bác”. Định kỳ hằng tháng, chi bộ đều tổ chức đánh giá kết quả việc làm theo, nêu điển hình để biểu dương, ghi Sổ.

Sau khi học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, cán bộ, đảng viên đã nâng lên một bước. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên. Đồng thời cũng là động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Chi ủy Chi bộ phòng Nghiệp vụ đã lãnhđạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao như: Triển khai thành công Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS, làm thay đổi hoàn toàn phương thức thực hiện thủ tục hải quan, từ thủ công truyền thống, bán điện tử sang thực hiện thông quan điện tử, là một bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan; xây dựng Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASCM) tại cảng biển Nghi Sơn.

Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng biển, cảng thủy nội địa theo Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nhận khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia và Hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử E-Manifesst.

Kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan Thanh Hóa không ngừng tăng, năm 2019 đạt 6,8 tỷ USD. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước đều được tăng dần theo các năm, năm sau cao hơn năm.

Đặc biệt, qua thực hiện các phong trào thi đua, cá nhân và tập thể Phòng Nghiệp vụ đã giành được nhiều thành tích như đạt giải Nhì trong Cuộc thi nghiệp vụ Hải quan; 2 cá nhân đạt giải Nhì và 1 cá nhân đạt giải Ba Cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Việt Nam-Lào; nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc… Năm 2019, Phòng Nghiệp vụ có 10 công chức tham gia thi đánh giá năng lực theo vị trí việc làm, kết quả 9/10 đạt cấp độ 3, 1/10 đạt cấp độ 2, đây là kết quả cao nhất toàn Cục.

Với những thành tích đạt được, năm 2019, Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/5 vừa qua, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Thanh Hóa đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa do đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432