Rà soát, lập danh sách container phế liệu đề nghị tái xuất

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố lập danh sách số container, danh sách các hãng tàu/đại lý hãng tàu đề nghị thực hiện tái xuất phế liệu tồn đọng.

ra soat lap danh sach container phe lieu de nghi tai xuat
Phế liệu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, qua theo dõi, rà soát công tác quản lý các container phế liệu đang tồn đọng tại cảng biển trên phạm vi toàn quốc, hiện nay, phát sinh một số hãng tàu/đại lý hãng tàu có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan được thực hiện tái xuất các container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam đang tồn đọng tại cảng biển.

Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố lập danh sách số container, số seal và danh sách các hãng tàu/đại lý hãng tàu đề nghị thực hiện tái xuất, báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan, để rà soát danh sách các container phế liệu không đáp ứng điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam và thiết lập các tiêu chí quản lý.

Sau khi rà soát và thiết lập các tiêu chí quản lý, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn để cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện giám sát việc tái xuất container phế liệu tồn đọng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan qua rà soát, lập danh sách, thiết lập tiêu chí quản lý để việc tái xuất container phế liệu tồn đọng đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, đúng đối tượng, đồng thời việc quay vòng vỏ container không gặp vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát phế liệu nhập khẩu.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432