Rà soát và xử lý phí hải quan hàng tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập trên Hệ thống

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, điều chỉnh và xử lý số phải thu và phí hải quan trên Hệ thống kế toán thuế tập trung.

Qua rà soát trên Hệ thống kế toán thuế tập trung, Tổng cục Hải quan nhận thấy trước thời điểm tháng 10/2018 một số DN đã nộp xong phí hải quan cho tờ khai hàng TNTX hoặc TXTN. Tuy nhiên, Hệ thống kế toàn thuế tập trung vẫn còn treo nợ phí đối với tờ khai đối ứng.

ra soat va xu ly phi hai quan hang tam nhap tai xuat va tam xuat tai nhap tren he thong
Công chức Hải quan Nà Nưa kiểm tra mặt hàng sắn lát xuất khẩu. Ảnh: Hồng Nụ.

Do đó, để theo dõi chính xác số phí hải quan còn phải nộp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, điều chỉnh và xử lý số phải thu và phí hải quan trên Hệ thống kế toán thuế tập trung chi tiết theo tờ khai, DN còn nợ phí hải quan.

Trong đó, đối với tờ khai phát sinh trước thời điểm 1/7/2017, các đơn vị căn cứ Điểm 1, phần ghi chú Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan. Cụ thể: “Hàng TNTX hoặc TXTN chỉ thu lệ phí thủ tục hải quan 1 lần khi làm thủ tục NK…”.

Đối với tờ khai phát sinh từ thời điểm 1/1/2017 các đơn vị căn cứ quy định Khoản 3, Điều 5 Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hoá, phương tiện quá cảnh. Cụ thể: “Hàng TNTX hoặc TXTN chỉ thu phí, lệ phí 1 lần khi làm thủ tục XNK…”.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432