Sắp kết nối 2 thủ tục của Bộ Y tế lên Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương về chuẩn bị kết nối 2 thủ tục mới của Bộ Y tế lên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

sap ket noi 2 thu tuc cua bo y te len co che mot cua quoc gia
Giao diện Cổng Thông tin một cửa quốc gia.

Cụ thể, từ ngày 1/7 đến 30/9/2020, 2 thủ tục được triển khai thí điểm gồm: cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm; và thủ tục cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu.

Trong thời gian thí điểm, các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu là bản giấy và vẫn có giá trị để làm thủ tục hải quan đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Từ ngày 1/10/2020, tất cả doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Trường hợp cần thiết, Bộ Y tế vẫn cấp các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu là bản giấy và vẫn có giá trị để làm thủ tục hải quan đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Để triển khai các thủ tục mới, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế với 2 thủ tục nêu trên trên Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ công chức tại các chi cục truy cập E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục mới kết nối, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy Thông báo/Giấy phép của thủ tục đã được cấp thông qua NSW khi làm thủ tục hải quan.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại, đến trung tuần tháng 5, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối NSW.

Tổng số thủ tục hành chính kết nối là 198 thủ tục, tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 3,07 triệu bộ hồ sơ, của trên 38.400 doanh nghiệp.

Thái Bình

Email us

Zalo

84909006432