Sẽ xử lý xe biển LB chưa chuyển đổi mục đích sử dụng

Cục Hải quan Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị Công an Quảng Trị, Sở Giao thông vận tải Quảng Trị phối hợp xử lý xe ô tô biển số 74LB chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng.

se xu ly xe bien lb chua chuyen doi muc dich su dung
Ảnh minh họa.

Thời gian qua, Hải quan Quảng Trị đã thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng cho xe ô tô BKS 74LB theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, trước ngày 30/6/2020, các phương tiện mang BKS 74LB phải hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan.

Sau khi có hướng dẫn, Hải quan Quảng Trị đã chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (đơn vị thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng cho xe ô tô BKS 74LB) tổ chức niêm yết công khai các văn bản hướng dẫn tại nơi làm thủ tục hải quan; phối hợp với Ban Quản lý khu thương mại Lao Bảo thông báo đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện đến đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

Tinh đến 30/6, đã có 118 xe ô tô mang BKS 74LB làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hiện có 22 xe ô tô mang BKS 74LB có nguồn gốc nhập khẩu ban đầu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo và Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo chưa làm thủ tục kê khai tờ khai mới, nộp thuế, đăng ký lưu hành.

Để đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật, Hải quan Quảng Trị để nghị Công an Quảng Trị và Sơ Giao thông vận tải Quảng Trị phối hợp thực hiện chấm dứt lưu hành ngoài khu kinh tế thương mại Lao Bảo đối với các xe ô tô mang BKS 74LB chưa thực hiện việc khai báo chuyển đổi mục đích sử dụng.

Quang Hùng

Email us

Zalo

84909006432