Thực hiện nghiêm chỉ đạo giãn, giảm kiểm tra giai đoạn phòng chống dịch

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra được Tổng cục Hải quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, tạm dừng hoặc giãn thời gian kiểm tra sau thông quan, thanh tra trong năm 2020, chỉ thực hiện kiểm tra sau thông quan khi có dấu hiệu vi phạm buộc phải kiểm tra để ngăn chặn hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

thuc hien nghiem chi dao gian giam kiem tra giai doan phong chong dich
Công chức Chi cục Hải quan cảng Quy Nhơn, Cục Hải quan Bình Định kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo Tổng cục Hải quan, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) được triển khai theo hướng tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa các văn bản pháp luật phục vụ công tác KTSTQ, nghiên cứu sửa đổi quy trình KTSTQ cho phù hợp với thực tế, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Chỉ thị 02/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng kiểm tra sau thông quan để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng KTSTQ đã đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin đối với các chuyên đề.

Như chuyên đề kiểm tra đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp; chuyên đề trị giá hàng xuất khẩu có thuế; chuyên đề kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá cảnh.

Thực hiện thu thập thông tin và xác minh 11 doanh nghiệp ưu tiên, gia hạn chế độ ưu tiên cho 5 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên là 70 doanh nghiệp.

Song song KTSTQ, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được Tổng cục Hải quan chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành góp phần thực hiện mục tiêu của Chỉ thị 11/CT-TTg và Chỉ thị 02/CT-BTC.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng hoạt động thanh tra chuyên ngành để không ảnh hưởng đến quá trình phục hồi, ổn định lại hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và sản xuất của doanh nghiệp.

Đến thời điểm này, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành rà soát, đánh giá phân tích mức độ rủi ro, mức độ dấu hiệu vi phạm đối với các doanh nghiệp để trình Bộ Tài chính điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra chuyên ngành.

Công tác kiểm tra chuyên đề nghiệp vụ hải quan phát huy hiệu quả, trong đó có Chuyên đề kiểm tra vận chuyển độc lập đã đánh giá được thực trạng việc thực hiện các quy định về quy trình, thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập; những bất cập của các quy định hiện hành, vướng mắc của Hệ thống, chương trình nghiệp vụ; tổng hợp, đề xuất các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, sửa đổi để việc thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432