Thực hiện nghiêm việc kiểm tra tập kết hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhằm hạn chế các vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan.

thuc hien nghiem viec kiem tra tap ket hang hoa xuat khau
CBCC Chi cục Hai quan cảng Đà Nẵng kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Trước đó, qua theo dõi việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan nhận thấy phát sinh rất nhiều trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu doanh nghiệp không thực hiện tập kết hàng hóa tại địa điểm đã thông báo với cơ quan Hải quan trước khi nộp tờ khai hải quan theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan.

Để đảm bảo kiểm tra, kiểm soát đối với việc tập kết hàng hóa xuất khẩu nhằm hạn chế các vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dụng theo quy định như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan, quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại “mục 2.27- Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” mẫu số 02 phụ lục 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, Tổng cục yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc trước khi thực hiện thủ tục hủy tờ khai xuất khẩu đối với các trường hợp quy định tại các điểm a.2, a.3, a.4, d.3 Khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và trường hợp hủy tờ khai xuất khẩu do khai trùng thông tin (khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng xuất khẩu) phải thực hiện kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai tại mục “2.27-Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” trên tờ khai hải quan.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan không tập kết hàng hóa tại địa điểm tập kết theo khai báo thi xử lý vi phạm theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432